Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 13-10-2017

Fredag den 13-10-2017 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
81 Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Knud Antonsen
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:
Godkendelse af dagsorden, formanden bad om godkendelse af dagorden, selvom denne var udsendt efter tidsfristen. Godkendt
Efterretningssager

81. Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden
00.22G00 - 2016/14029

Sagsfremstilling

82 - Kontraktopfølgning
83 - Kontraktopfølgning


Lovgrundlag
LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 8 stk. 7

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning.

Sager behandlet på lukket møde:
82. Kontraktopfølgning.
Social-og Sundhedsudvalget afgav anbefaling til Økonomiudvalget.
83. Kontraktopfølgning.
Social-og Sundhedsudvalget tog sagen om krontraktopfølning til efterretning.


Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
08:34 AM