Økonomiudvalget

Publiceret 13-10-2017

Fredag den 13-10-2017 kl. 08:30

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
214 Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Birgit Roswall Thomas Elletoft
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Pia Foght Jesper Hagen Behrensdorff
Sisse Krøll Willemoes  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Nick Madsen (V), at Birgit Roswall (V) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 13. oktober 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 318 af 28.03.2017).
Socialdemokratiets gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Bo Jul Nielsen (A), Pia Foght (A) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 13. oktober 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 318 af 28.03.2017).
Nytgribskovs gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Anders Gerner Frost (G) og Morten Ulrik Jørgensen (G), at Sisse Krøll Willemoes (G) og Thomas Elletoft (G) som medlemmer af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 13. oktober 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 318 af 28.03.2017).
Sisse Krøll Willemoes deltog i mødet til klokken 9.20.

Efterretningssager

214. Oversigt over sager behandlet på lukket dagsorden
00.22G00 - 2016/14010

Sagsfremstilling

215 - Kontraktopfølgning
216 - Kontraktopfølgning


Lovgrundlag
LBK nr. 318 af 28.03.2017 § 8 stk. 7

Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

  1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

  1. Taget til efterretning


Sager behandlet på lukket møde:
215 - Kontraktopfølgning
1. - 2.
Økonomiudvalget har bemyndiget administrationen til at arbejde med sagen som beskrevet i dagsorden.


216 - Kontraktopfølgning
1. Orienteringen taget til efterretning.


Mødet startet:
08:40 AM

Mødet hævet:
09:30 AM