Økonomiudvalget

Publiceret 30-06-2017

Fredag den 30-06-2017 kl. 07:15

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
139 Oversigt over sager behandlet på lukket møde

Lukkede
140 Salg af ejendom


Personsager
141 Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole

Medlemmer:

Birgit Roswall Jannich Petersen
Steen Pedersen Morten Ulrik Jørgensen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jonna Hildur Præst
Anders Gerner Frost


Meddelelser:
Det Konservative Folkepartis gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Jesper Behrensdorff (C), at Trine Egetved-Sørensen (C) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 30. juni 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Kim Valentin (V), at Birgit Roswall (V) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 30. juni 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Venstres gruppe bestemte i forbindelse med fravær af Nick Madsen (V), at Steen Pedersen (V) som medlem af Byrådet indtræder i Økonomiudvalget og deltager i udvalgsmøde den 30. juni 2017 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).

Efterretningssager

139. Oversigt over sager behandlet på lukket møde
00.22G00 - 2016/14010

Sagsfremstilling
Sager behandlet på lukket møde:

140 Salg af ejendom
141 Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole


Lovgrundlag
Lov nr 606 af 12/06/2013 (Offentlighedsloven) § 1
LBK nr 433 af 22/04/2014 (Forvaltningsloven) § 27
LBK nr 318 af 28/03/2017 (Kommunestyrelsesloven) § 20 stk. 7.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

  1. At tage orienteringen til efterretningBeslutning

  1. Taget til efterretning.


Fraværende: Jonna Præst, Anders Gerner Frost.

Sager behandlet på lukket møde:
140 Salg af ejendom
Sagen begæret i Byrådet.

141 Ansættelse af skoleleder i Ramløse
Besluttet at ansætte Thomas Nørregaard som skoleleder på Ramløse Skole med virkning fra 1. august 2017


Mødet startet:
07:15 AM

Mødet hævet:
07:50 AM