Kunstrådet

Publiceret 05-01-2017

Torsdag den 05-01-2017 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
69 Godkendelse af dagsorden
70 Kunstrådet / Ramhuset
71 Kunstrådet / Teksas
72 Kunstrådet / Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
73 Kunstrådet / Græsted Torv
74 Kunstrådet / Åkirke udstilling på Esbønderup Sygehus
75 Kunstrådet Budget 2014-2017
76 Kunstrådets fremtid
78 Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
79 Eventuelt

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Kirsten Sommer
Ruth Høgh


Meddelelser:
Åbne

69. Godkendelse af dagsorden
20.04G00 - 2015/00515

Beslutning
Forslag om dagsordensændring blev vedtaget. Pkt. 70 indgik derefter som pkt.76.


70. Kunstrådet / Ramhuset
20.13G00 - 2016/36076

Sagsfremstilling
Sagens forelægges for Kunstrådet med henblik på drøftelse af mulige alternative placeringer for kunsten på Ramløse skole. Da Ramløse skole, nu Ramhuset skal bruges som aktivitets- og kulturhus skal der findes et andet sted at placere kunsten.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet;
1. at tage stilling til omplacering af kunsten i Ramhuset

Beslutning
Kunstrådet sætter gang i omplacering af kunsten i Ramhuset.


71. Kunstrådet / Teksas
19.01G00 - 2012/40788

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på drøftelse af køb af kunstværk af Peter Holm / Teksas. Kunstrådet er inviteret til udstillingsstedet for at besigtige værket.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet;
1. at tage stilling til tilbud om køb fra Peter Holm / Teksas.

Beslutning
Kunstrådet tager imod invitation til besøg hos Teksas.


72. Kunstrådet / Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
20.04G00 - 2015/11762

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på en status omkring dialog med Kulturhavnen om dels kontraktlige forhold i forbindelse med udlån af Jørgen Willerups Kvadratskulptur og dels medfinansiering af Katja Bjørns videoinstallation i restauranten.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet;
1. at tage status til efterretning

Beslutning
Kunstrådet fortsætter den gode dialog med Kulturhavnen.


73. Kunstrådet / Græsted Torv
20.04G00 - 2015/17910

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kunstrådet med henblik på status på samarbejdet med borgergruppen vedrørende kunst på Græsted Torv.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;
1. at tage status til efterretning

Beslutning
Kunstrådet besluttede at give 85.000 kr. til bænkeprojekt på Græsted Torv.


74. Kunstrådet / Åkirke udstilling på Esbønderup Sygehus
20.13G00 - 2016/13221

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kunstrådet med henblik på status på dialog om Åkirkeudstilling i Storesal og Sideskibet i Kulturhuset.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;
1. at tage status til efterretning

Beslutning
Kunstrådet takker nej til yderligere samarbejde vedrørende Åkirkemalerier.


75. Kunstrådet Budget 2014-2017
20.04G00 - 2015/03056

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på en orientering om budgettet.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
Kunstrådet tager til efterretning, at man pr. 1.1.2017 er beskåret med 40.000 kr. og dermed ikke har en egen økonomi at arbejde med.


76. Kunstrådets fremtid
20.04G00 - 2015/00515

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på drøftelse af omprioritering af budgettet for 2017-2020. Kunstrådet bliver besparet med 40.000 kr. og lagt under Kultur- og Idrætsudvalget. Med Byrådets omprioritering af budgettet for 2017-2020 er der opstået en ny situation for Kunstrådet og dets virke. Kunstrådet får ikke tilskud fra 2017 og har dermed ikke en egen økonomi at arbejde med.

Økonomi
Kunstrådet bespares med 40.000 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet at man drøfter følgende scenarier;

1. Kunstrådet arbejder fortsat med at være debatskabende og spille en aktiv rolle som medspillere i kunstfaglige spørgsmål.
2. Kunstrådet anbefaler Kultur- og idrætdsudvalget at nedlægge Kunstrådet..

Beslutning
Kunstrådet indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at Kunstrådet fortsætter, men på lav blus.
Beslutningen sættes på som efterretningspunkt i Kultur- og Idrætsudvalget 7. februar 2017.


78. Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Beslutning
Kunstrådet besluttede at gå videre med forespørgsel om besigtigelse af
Poul Bille Holt malerier.

79. Eventuelt
20.04G00 - 2015/00515

Sagsfremstilling
HUC har udtrykt ønske om et malerier til deres lokaler. Kunstrådet får forelagt
tilbud om køb at maleri.

Beslutning
Kunstrådet besluttede a takke nej til at købe maleri.


Mødet startet:


Mødet hævet: