Kulturrådet

Publiceret 04-12-2017

Mandag den 04-12-2017 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
53 Godkendelse af protokol Kulturrådet
54 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
55 Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
56 Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Gilleleje Koret
57 Kulturådspuljen 2017: Ansøgning fra Gilleleje Byorkester, julekoncerter 201
7
58 Børne og Ungepuljen: Ansøgning fra Esbønderup KFUM
59 Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra Dramaterne
60 Børne- og Ungepujlen 2017: Ansøgning fra DDS Gruppen (Helsinge)
61 Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra DDS Ramløse Gruppe
62 Lovændringer pr. 1. januar 2017 i Folkeoplysningsloven
63 Lokaletilskud voksenundervisning 2018
64 Voksenundervisning - 2018
65 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Gudmund Nielsen
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Gudmund Nielsen
Annelise Thomassen


Meddelelser:Åbne

53. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.14A00 - 2016/01237

Sagsfremstilling
Protokol fra Kulturrådets møde den 11. september 2017 skal godkendes.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. At godkende protokollen fra Kulturrådets møde den 11. september 2017.Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.

54. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/01240

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formand:

Meddelelser fra næstformand:

Meddelelser fra øvrige medlemmer.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage meddelelserne fra formand, næstformand og øvrige medlemmer til efterretning.Beslutning
Meddelelserne taget til efterretning med følgende bemærkninger: Omtale af Kulturprisuddeling den 30. oktober 2017 i Byrådsaalen. Orientering om, at 450 bøger er solgt fra Vejby Tibirke Selskabet. Orientering om afholdelse af Musik og Kor i Tisvildelejes jubilæumsarrangement.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
55. Meddelelser til Kulturrådet fra Idræt og Folkeoplysning
18.14A00 - 2016/01241

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser til Kulturrådet:

 • Oversigt over Kulturrådspuljen, Børne og Ungepuljen samt Børne og Ungepuljens Uddannelsespulje. Gennemgang af beløbene forud for behandling af ansøgninger til Kutlurrådspuljen og Børne- og Ungepuljen, idet der ikke kan bevilges fuldt tilskud til alle ansøgninger på dagsordenen.
 • Reparation af hegn og stolper på hundetræningsbanen på Stenlandsgården
 • Forening i bero: Café Classic
 • Valg til nyt Kulturråd
 • Jule Nyhedsbrev til kulturelle foreninger fra Kulturrådet
 • Ny foreningsgodkendelse: Eventyrbanen i Kongernes Nordsjælland

  Lovgrundlag

-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
56. Kulturrådspuljen 2017: Ansøgning fra Gilleleje Koret
18.15A00 - 2017/30740

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til aflønning af pianist, Gilleleje Koret.

Baggrund:
Gilleleje Koret søger om tilskud til aflønning af korets pianist i forbindelse med deres koncerter i Luthers Mission og Gilleleje Kirke.
Foreningen har fremsendt budget over koncerterne. Beløbene er skrevet ind i dagsordensteksten.

Til koncert i Luthers Mission den 22/11 2017 er pianistudgifterne på 4.082 kr.
Til koncert i Gilleleje Kirke den 06/12 2017 er pianistudgifterne på 3.268 kr.
Foreningen søger i alt 7.350 kr .

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 7.350 kr.
Der vil kunne gives tilskud fra Kulturrådspuljen.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at der bevilges et beløb til pianistlønninger til Gilleleje Koret.Beslutning
Godkendt med tilskud på 7.350 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
57. Kulturådspuljen 2017: Ansøgning fra Gilleleje Byorkester, julekoncerter 2017
18.15A00 - 2017/32828

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte til Gilleleje Byorkesters 3 julekoncerter på plejecentre.

Baggrund:
Gilleleje Byorkester søger om tilskud til 3 julekoncerter på plejecentrene, Skovsminde den 05. december, Bakkebo den 12. december og Trongården den 19. december 2017.
Orkestret søger om 4.000 kr. til hver koncert.

Foreningen har tilbud alle plejecentre i kommunen med tilbud om underholdning ved særlige lejligheder; men på grund af pladsmangel er det kun muligt at spille koncert på visse plejehjem om vinteren. Resten af stederne kan foreningen spille koncerter om sommeren, hvor det er muligt at afvikle koncerterne om sommeren.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
er søges om 4.000 kr. til hver af de 3 julekoncerter. I alt 12.000 kr.
Der vil kunne gives tilskud fra Kulturrådspuljen.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at bevilge et beløb til de 3 julekoncerter i december måned.Beslutning
Godkendt med tilskud på 12.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
58. Børne og Ungepuljen: Ansøgning fra Esbønderup KFUM
18.15G00 - 2017/33217

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte til KFUM Spejderne, Esbønderup Gruppe.

Baggrund:
KFUM Esbønderup Gruppe søger om tilskud til nyt telt og to symaskiner.
Foreningens nuværende patruljetelte er købt tilbage i 1985. De er ved at være godt møre og trænger til udskiftning.
Foreningen laver ofte gør-det-selv-aktiviteter med gruppens børn og unge. Dette involverer også sy-aktiviteter - og for at gennemføre dette, er de ofte afhængige af at låne symaskiner udefra. Symaskinerne bruges også til div. reparationer af gruppens materiel.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Ansøgt om tilskud til nyt telt: 9.000 kr. samt 2 stk. symaskiner: 6.000 kr.
i alt 15.000 kr.
Kan finansieres via Børne- og Ungepuljen med et beløb (dog ikke det fulde beløb)
Rest i denne pulje: 20.143 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til det ansøgte til KFUM Spejderne, Esbønderup GruppeBeslutning
Godkendt med tilskud på 15.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
59. Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra Dramaterne
18.15A00 - 2017/34497

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til støtte til Dramaterne.

Baggrund:
Dramaterne ansøger om tilskud indkøb af følgende: 
4 stk PMR Walkie Talkie Albrecht Tectalk Worker Sæt =2.199 kr.
4 stk hovedtelefoner/headset Midland Security Headset MA 31-L C732.03 
=716 kr. I alt 2.915 kr.

De ansøgte effekter er ansøgt med udgangspunkt i behovet under sommer-
produktionen og andre af deres større events, som typisk har foregået på
Gribskov Gymnasium. 

Dramaterne har tidligere måtte låne ældre modeller af andre foreninger, men
grundet teknologien i Kultursalen kan de ældre modeller ikke længere benyttes
bedst muligt, da frekvenserne i nærområdet omkring Kultursalen er lagt om og
derfor ikke er frie til kommunikation. 

Ansøgningen indeholder budget over det ansøgte. Er skrevet ind i dagsordens-
teksten.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
4 stk PMR Walkie Talkie Albrecht Tectalk Worker Sæt =2.199 kr.
4 stk hovedtelefoner/headset Midland Security Headset MA 31-L C732.03 
=716 kr. I alt 2.915 kr.
Kan finansieres via Børne- og Ungepuljen med et beløb (dog ikke det fulde beløb)
Rest i denne pulje: 20.143 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at bevilge et beløb til det ansøgte til Dramaterne.Beslutning
Godkendt med tilskud på 2.915 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
60. Børne- og Ungepujlen 2017: Ansøgning fra DDS Gruppen (Helsinge)
18.15A00 - 2017/31332

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til 2 stk. forlængerstykker til køkkentelt fra DDS Holbo Gruppe, Helsinge.

Baggrund:
DDS Holbo Gruppe, Helsinge søger om tilskud til 2 stk. Tortuga Colorado Plus forlængerstykke til deres køkkentelt.
Foreningen oplyser, at de har 110 medlemmer og medlemstallet er stigende.
Det vil være til stor gavn at få udvidet køkkenteltet, idet det efterhånden begynder at knibe med pladsen ved foreningens arrangementer.
Forlængerstykket koster 8.500 kr. pr. stk. og der søges om 2 stk.

Ansøgningens indhold er skrevet ind i ovenstående.

Administrationens vurdering/anbefaling:
Jf. retningslinierne for Kulturrådets Børne- og Ungepulje kan kulturelle børne- og ungeforeninger og kulturelle foreninger, der laver aktiviteter målrettet til børn og unge max. søge om 15.000 kr. incl. moms pr. år.

På Kulturrådets møde den 12.06. 2017 fik DDS Holbo Gruppe Helsinge bevilget tilskud på 10.000 kr. til fransk venskabsgruppe.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 2 stk. forlængerstykker á 8.500 kr., i alt 17.000 kr.
Kan finansieres via Børne- og Ungepuljen med et mindre beløb -( max. 5.000 kr.)
Rest i denne pulje: 20.143 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb op til max. 5.000 kr. i tilskud til det ansøgte til DDS Holbo Gruppe, Helsinge, således at foreningen når op på max.-beløbet, 15.000 kr.
Beslutning
Godkendt med tilskud på 5.000 kr. til det ansøgte.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
61. Børne- og Ungepuljen 2017: Ansøgning fra DDS Ramløse Gruppe
18.15A00 - 2017/27313

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler ansøgning om tilskud til klatreudstyr til DDS Ramløse Gruppe.

Baggrund:
DDS Ramløse Gruppe ansøger om tilskud til klatreudstyr til gruppen. Foreningen fik sidste år uddannet leder til træklatning; men på grund af antal gange, foreningen bruger udstyret, står de akut og mangler penge til indkøb af div. klatreudstyr.
Ansøgningen indeholder tilbud for i alt 11.276 kr. og pakken indeholder bl.a.:
dynamiske helreb, klatrehjelme, skruekabiner, karabiner, div. slynger, rebbremser samt en vandtæt rygsæk med bæresystem.

Administrationens vurdering/anbefaling:
Jf. retningslinierne for Kulturrådets Børne- og Ungepulje kan kulturelle børne- og ungeforeninger og kulturelle foreninger, der laver aktiviteter målrettet til børn og unge max. søge om 15.000 kr. incl. moms pr. år.

På Kulturrådets møde den 12.06. 2017 fik DDS Holbo Gruppe Ramløse bevilget tilskud på 15.000 kr. til Lands-Sommerlejr - og derved har foreningen opnået deres max.beløb, de kan få i tilskud i indeværende år.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Foreningen har opnået fuldt tilskud på 15.000 kr. i år.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at der gives afslag på ansøgningen, idet foreningen har fået max.-beløbet 15.000 kr i tilskud fra Børne- og Ungepuljen i indeværende år.Beslutning
Godkendt med tilskud på i alt 4.478 kr., som er tilbage i Børne- og Ungepuljen.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
62. Lovændringer pr. 1. januar 2017 i Folkeoplysningsloven
18.15A00 - 2017/21983

Sagsfremstilling
Introduktion:
Kulturrådet behandler lovændringer pr. 1. januar 2017 i Folkeoplysningsloven.

Baggrund:
Administrationen har tidligere gennemgået de væsentligste ændringer i loven, som bl.a. omfatter: Ændring af lovens formålsparagraf, krav om offentliggørelse af foreningers tilskudsregnskaber samt styrket tilsyn.

Lovændringen er gældende pr. 01. januar 2017.
Administrationen har udarbejdet forslag til ændringer gældende for Gribskov Kommune.

Lovændringerne ses her:
Tilskud og anvisning af lokaler:

 • §29 stk. 3: Byrådet (Idræt og Folkeoplysning) offentliggør de regnskaber, som foreninger aflægger. Foreningerne bestemmer selv, om det aflægger tilskudsregnskab eller fuldt årsregnskab.
 • §35 a: Byrådet (Idræt og Folkeoplysning) offentliggør en fortegnelse over foreninger, der modtaget tilskud eller anvises lokaler.
 • § 35 stk. 2: Byrådet (Idræt og Folkeoplysning) offentliggør en fortegnelse over foreninger, der er meddelt afslag på tilskud eller anvisning af lokaler.

Tilsyn:

 • §33 stk. 5: Byrådet (Idræt og Folkeoplysning) fører tilsyn med foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter Folkeoplysningsloven, overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf.


Derudover meddeler Idræt og Folkeoplysning følgende:

 • Alle foreninger skal lægge sin foreningsvedtægt på www.aktivgribskov.dk via foreningens egen side.
 • Hvert år udtages et antal foreninger til stikprøvekontrol af foreningernes tilskudsregnskaber og dokumentation.Forslaget forelægges nu dels Kulturrådet og Idrætsrådet på decembermøderne.
Efterfølgende skal forslaget videre til endelig godkendelse i Kultur- og Idrætsud-
valget.
Lovændringerne udsendes til alle foreninger i Gribskov Kommune.


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Forslag til udmøntning lovændring til Folkeoplysningsloven - Dokumennr.: 2017/21983 - 001.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at gennemgå og afgive eventuelle kommentarer til forslag til teksten i lovændringer i Folkeoplysningsloven.Beslutning
Godkendt uden ændringer eller kommentarer.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
63. Lokaletilskud voksenundervisning 2018
18.15G00 - 2017/31471

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler sagen for at træffe beslutning om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2018.

Baggrund
Administrationen har foretaget beregning af lokaletilskud til foreninger der tilbyder voksenundervisning efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2017.

Der er modtaget 4 ansøgninger fra foreninger, som tilbyder voksenundervisning, hvoraf alle søger om tilskud til andre lokaler (ikke almindelige klasselokaler).

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Der er udarbejdet to forslag. Forslag 1 som fordeles med samme procent. Forslag 2 hvor tilskud 2017 er fremskrevet.

De tidligere år har der været givet tilskud til mindre træningslokaler til bevægelse og varmtvandsbassiner.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til voksenundervisning til Kulturrådet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at forslag 2, da Kulturrådet de sidste mange år har valgt denne model.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, kapitel 7, § 23


Økonomi
Budget 2018: 241.000 kr.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Lokaletilskud til vokenundervisning 2018 - dokumentnr.: 2017/31471 - 001.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2018 jf. forslag 2Beslutning
Forslag 2 godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
64. Voksenundervisning - 2018
18.13G00 - 2017/27477

Sagsfremstilling
Introduktion
Kulturrådet behandler sagen for at træffe beslutning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2018.

Baggrund
Administrationen har udarbejdet en oversigt over fordeling af budget 2018 vedrørende tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud til foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søges en gang årligt og omfatter perioden 1. januar til 31. december 2017.

Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning har fremsendt ansøgning om tilskud på baggrund af regnskabsåret 2016 og forventet regnskab 2017.

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området voksenundervisning til Kulturrådet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler nedenstående fordeling af tilskud til voksenundervisning.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 8.

Økonomi
Den samlede ramme for voksenundervisning 2018 er:

Forslag til fordeling:

Datastuerne: 20.000 kr.
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning: 1.646.000 kr.
Rådighedsbeløb 50.000 kr.
Pensionistilskud til IT undervisning 30.000 kr.
Aftenskole.nu. programmer 30.000 kr.
Mellemkommunale refusion: 300.000 kr.

I alt 2.076.000 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Fordeling af tilskud 2018 - dokumentnr.: 2017/27477 002.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2018Beslutning
Fordeling af tilskud godkendt.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.
65. Eventuelt
18.14A00 - 2016/01243

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Formanden takkede for godt samarbejde i 4 års perioden.
Fraværende: Annelise Thomassen og Gudmund Nielsen.Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
06:30 PM