Børneudvalget

Publiceret 30-06-2017

Fredag den 30-06-2017 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
40 Oversigt over sager behandlet på lukket møde

Personsager
41 Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole
Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Steen Pedersen
Michael Hemming Nielsen Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Sisse Krøll Willemoes
Michael Hemming Nielsen
Jonna Hildur Præst


Meddelelser:
Meddelelse vedr. mødet 29.05.2017: I udskriften fra punkt 34 står fejlagtigt at sagen tages op i august 18. Der burde rettelig have stået august 17.
Efterretningssager

40. Oversigt over sager behandlet på lukket møde
00.22G00 - 2016/14034

Sagsfremstilling
Sager behandlet på lukket møde:

41 Ansættelse af skoleleder til Ramløse Skole


Lovgrundlag
Lov nr 606 af 12/06/2013 (Offentlighedsloven) § 1
LBK nr 433 af 22/04/2014 (Forvaltningsloven) § 27
LBK nr 318 af 28/03/2017 (Kommunestyrelsesloven) § 20 stk. 7.


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

  1. At tage orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning

Ikke til stede: Sisse Krøll Willemoes, Michael Hemming Nielsen og Jonna Præst

Sager behandlet på lukket møde:
41 Anættelse af skoleleder til Ramløse Skole - Udvalget gav sin anbefaling til Økonomiudvalgets behandling af sagen.


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
07:10 AM