Ældrerådet 2018-2021

Publiceret 04-12-2017

Mandag den 04-12-2017 kl. 10:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Konstituering af Ældrerådet for funktionsperioden 2018-2021

Medlemmer:

Annelise Torne-Zinck Claus Sætter-Lassen
Karenmargrete Dencker Kirsten Boldsen Ambus
Leif Dræbye Nanna Westergård-Nielsen
Torben Møgelhøj  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Konstituering af Ældrerådet for funktionsperioden 2018-2021
27.69.40G00 - 2017/35238

Sagsfremstilling
Ved opgørelsen af ældrerådsvalget d. 21. november 2017 i Gribskov Kommune blev følgende kandidater valgt som medlemmer af Ældrerådet (personligt stemmetal angivet i ()):

1. Nanna Westergård-Nielsen (1.309)
2. Leif Dræbye (993)
3. Torben Møgelhøj (988)
4. Claus Sætter-Lassen (635)
5. Kirsten Boldsen Ambus (634)
6. Annelise Torne Zinck (595)
7. Karenmargrete Dencker (530)

Følgende kandidater er valgt som suppleanter:

1. Kirsten Lillemor Madsen (468)
2. Bente Pedersen (462)
3. Else Hjortkilde (415)
4. Bjarne Mørz (385)
5. Elise Dahl (234)
6. Kaj Thybo (187)
7. Jens C.H. Lauritzen (175)

Af vedtægt for Ældrerådet fremgår i § 5, stk. 1, om konstituering, at

Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Af vedtægt for centerråd i Gribskov Kommune fremgår af § 7 om centerrådets sammensætning og valg, at

Stk. 1. Centerrådet består af 7 medlemmer. Medlemmerne sammensættes af plejecentrets daglige leder og 6 beboere, pårørende eller borgere i Gribskov Kommune. Såfremt der er kandidater nok, skal der vælges mindst 3 beboere eller pårørende. Herudover deltager en repræsentant fra Ældrerådet og en-to medarbejderrepræsentanter på møderne.

[...]

Ældrerådet vælger selv deres repræsentant.

[...]

Stk. 4. Alle valg gælder for to år ad gangen. [...]

Lovgrundlag
LBK nr. 1096 af 13/09/2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33
Vedtægt for Ældrerådet i Gribskov Kommune § 5

Økonomi
-

Bilag
Vedtægt for Ældrerådet i Gribskov Kommune
Vedtægt for centerråd i Gribskov Kommune


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

  1. Ældrerådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  2. Ældrerådet udpeger medlemmer til at deltage i centerrådenes møder for perioden 2018-2019.

    Beslutning

1. Ældrerådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt udpeger repræsentanter til Nordgruppen og Regionsældrerådet for Region Hovedstaden.

Formand: Torben Møgelhøj

Næstformand: Karenmargrete Dencker

Kasserer: Kirsten Boldsen Ambus

Sekretær: Annelise Torne Zinck

Nordgruppen: Leif Dræbye og Karenmargrete Dencker

Regionsældrerådet: Leif Dræbye og Nanna Westergård-Nielsen

2. Ældrerådet udpeger medlemmer til at deltage i centerrådenes møder for perioden 2018-2019.

Skovsminde: Nanna Westergård-Nielsen

Helsingegården: Leif Dræbye

Trongården: Claus Sætter-Lassen

Bakkebo: Annelise Torne Zinck

Udsigten: Kirsten Boldsen Ambus
Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
11:00 AM