Teknisk Udvalg

Publiceret 16-12-2016

Fredag den 16-12-2016 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
130 Valg af formand og næstformand for Teknisk Udvalg

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Brian Lyck Jørgensen
Jørgen Emil Simonsen Steen Pedersen
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Bo Jul Nielsen (A) og Micheal Hemming Nielsen (Ø) kan ikke godkende dagsordenen, da den er udsendt for sent.
Dagsorden godkendt med stemmer fra V+O (3)


Fraværende:

Meddelelser:Åbne

130. Valg af formand og næstformand for Teknisk Udvalg
00.22A00 - 2016/41474

Sagsfremstilling
Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769, af 09. juni 2015, § 22, stk. 1

Økonomi
Formanden og næstformanden for Teknisk Udvalg oppebærer et vederlag, der udgør henholdsvis 20% og 3,14% af borgmestervederlaget (Styrelsesvedtægt § 19 stk. 6).

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

  1. at vælge formand for udvalget og
  2. at vælge næstformand for udvalgetBeslutning
Berigtigelse af protokol ift. sammentælling foretaget 20.12.2016

Michael Hemming Nielsen stillede forslag om genvalg, af Bo Jul Nielsen som formand og Brian Lyck Jørgensen som næstformand
Imod stemte V og O (3)
For stemte Ø og A (2)
Forslaget ikke tiltrådt

Jørgen Emil Simonsen stillede forslag om Brian Lyck Jørgensen som formand og Knud Antonsen som næstformand
For stemte V, O, Ø og A (5)
Forslag tiltrådtMødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
08:10 AM