Teknisk Udvalg

Publiceret 01-03-2016

Tirsdag den 01-03-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
36 Sagsfortegenelse over sager behandlet på lukket dagsorden


Lukkede
35 Udbud af befordring - procesplan og rammer for udbudsproces

Medlemmer:

Knud Antonsen Bo Jul Nielsen
Brian Lyck Jørgensen Susan Kjeldgaard
Jørgen Emil Simonsen Poul-Erik Engel Høyer
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt inklusive punktet "Sagsfortegnelse for sager behandlet på lukket dagsorden"

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer

Meddelelser:Efterretningssager

36. Sagsfortegenelse over sager behandlet på lukket dagsorden
17.21.03P00 - 2016/03311

Sagsfremstilling
Punkt 35 - Udbud af befordring - procesplan og rammer for udbudsproces

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

  1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

  1. Taget til efterretning


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer.


Sager behandlet på lukket møde:
Lukkede punkter - formuleringer til åben protokol

35 Udbud af befordring - procesplan og rammer for udbudsproces
1. - 4. Udvalget afgav anbefalinger til Økonomiudvalget


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
06:20 PM