Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 16-12-2016

Fredag den 16-12-2016 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
113 Valg af formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalg

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Steen Pedersen
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Betina Sølver Hansen

Meddelelser:
Mødekalenderen behandles på førstkommende møde i 2017
Åbne

113. Valg af formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalg
00.22A00 - 2016/41473

Sagsfremstilling
Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769, af 09. juni 2015, § 22, stk. 1

Økonomi
Formanden og næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, der udgør henholdsvis 22% og 3,14% af borgmestervederlaget (Styrelsesvedtægt § 19 stk. 5).

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

  1. at vælge formand for udvalget og
  2. at vælge næstformand for udvalgetBeslutning
1. Jonna Præst (O) peger på Birgit Roswall (V) som formand.
Tiltrådt.

2. Birgit Roswall (V) peger på Jonna Præst (O) som næstformand.
Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver Hansen (A)


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
09:10 AM