Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 15-04-2016

Fredag den 15-04-2016 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
44 Værdighedspolitik og initiativer

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Åbne

44. Værdighedspolitik og initiativer
30.10G00 - 2016/02905

Sagsfremstilling
Indledning
Social- og Sundhedsudvalget får sagen til beslutning om at sende udkast til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer i høring.

Udarbejdelse af politik og initiativer
Social- og Sundhedsudvalget har den 14. og 15. april 2016 arbejdet med værdighedspolitikken og initiativerne, dels sammen med en række borgere, medarbejdere og ledere i dialog den 14. april og efterfølgende selv med formuleringen af politikken og prioritering af initiativerne den 15. april.

Derfor kan endeligt udkast til politik og initiativer først forelægges Social- og Sundhedsudvalget på mødet.

Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1284 af 17. november 2015 §81a.


Økonomi
Gribskov Kommune får i henhold til fordelingsnøglen ca. 8,8 mio. kr. fra værdighedspuljen.

Bilag
Udkast til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer forelægges Social- og Sundhedsudvalget på mødet, og linkes efterfølgende ind i dagsordenen i forbindelse med protokollen.

Bilag 1: Høring - Udkast til Værdighedspolitik dok nr: 2016/02905 042
Bilag 2: Høring - Forslag til udmøntningsinitiativer, værdighedspulje dok nr: 2016/02905 041
Bilag 3: Mulighedskatalog - Input fra dialogmøde om værdighedspolitik dok nr: 2016/02905 043

Bilagene er vedlagt sagen i forbindelse med protokolleringen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Social- og Sundhedsudvalget godkender, at sende det på mødet forelagte udkast til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer i høring.

Beslutning
1. Tiltrådt at sende udkastet til værdighedspolitik og udmøntningsinitiativer i høring med høringsfrist den 27. maj 2016. Høringsmaterialet vil fremgå på kommunens hjemmeside.


Mødet startet:
02:15 PM

Mødet hævet:
02:45 PM