Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 22-12-2016

Torsdag den 22-12-2016 kl. 13:30

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
230 Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden 22.12.2016

Lukkede
231 Byggesag
Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Jesper Hagen Behrensdorff
Susan Kjeldgaard Pia Foght
Steen Pedersen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:
Morten Ulrik Jørgensen spurgte til sagen om ejendomsmægler. Administrationen henviste til orientering pr. mail af den 13. december 2016. Der ønskes også oplyst, hvor der kan etableres ejendomsmægler i Gilleleje.
Efterretningssager

230. Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden 22.12.2016
00.22G00 - 2016/41867

Sagsfremstilling
Punkt 231 - Byggesag

Lovgrundlag


Økonomi


Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

  1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

  1. Taget til efterretning


Susan Kjeldgaard fraværende

Sager behandlet på lukket møde:
231 Byggesag
Udvalget gav sin anbefaling til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet


Mødet startet:
01:50 PM

Mødet hævet:
02:45 PM