Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 16-12-2016

Fredag den 16-12-2016 kl. 09:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
228 Valg af formand og næstformand for Plan- og Miljøudvalget

Lukkede
229 Byggesag
Medlemmer:

Morten Ulrik Jørgensen Jannich Petersen
Brian Lyck Jørgensen Jesper Hagen Behrensdorff
Susan Kjeldgaard Pia Foght
Steen Pedersen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Punkt 229 blev ændret til en beslutningssag
Dagsordenen blev herefter godkendt


Fraværende:
Susan Kjeldgaard

Meddelelser:Åbne

228. Valg af formand og næstformand for Plan- og Miljøudvalget
00.22A00 - 2016/41471

Sagsfremstilling
Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769, af 09. juni 2015, § 22, stk. 1

Økonomi
Formanden og næstformanden for Plan- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, der udgør henholdsvis 20% og 3,14% af borgmestervederlaget (Styrelsesvedtægt § 19 stk. 4).

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

  1. at vælge formand for udvalget og
  2. at vælge næstformand for udvalgetBeslutning
Pia Foght foreslog Morten Ulrik Jørgensen som formand
For stemte A og G (2)
Imod stemte V, O og C (4)
Forslaget faldt

Steen Pedersen foreslog Jesper Hagen Behrendorff som formand
For stemte V, O og C (4)
Imod stemte A og G (2)
Forslaget blev tiltrådt

Jannich Petersen blev foreslået som næstformand, og Morten Ulrik Jørgensen pegede på sig selv som næstformand. Forslagene blev bragt til afstemning

Jannich Petersen som næstformand
For stemte V, O og C (4)
Imod stemte A og G (2)

Morten Ulrik Jørgensen som næstformand
For stemte A +G (2)
Imod stemte V, O og C (4)

Jannich Petersen blev valgt næstformand

Susan Kjeldgaard fraværende

Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 229 Byggesag

Mødet startet:
09:25 AM

Mødet hævet:
09:55 AM