Kunstrådet

Publiceret 15-11-2016

Tirsdag den 15-11-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
60 Godkendelse af dagsorden
61 Kunsten skal flyttes fra Ramhuset
62 Kunstværk fra udstillingsstedet Teksas
63 Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
64 Græsted Torv
65 Åkirke udstilling
66 Budget
67 Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
68 Eventuelt

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

60. Godkendelse af dagsorden
20.04G00 - 2015/00515

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
aflyst
61. Kunsten skal flyttes fra Ramhuset
20.13G00 - 2016/36076

Sagsfremstilling
Sagens forelægges for Kunstrådet med henblik på drøftelse af mulige alternative placeringer for kunsten på Ramløse skole. Da Ramløse skole, nu Ramhuset skal bruges som aktivitets- og kulturhus skal der findes et andet sted at placere kunsten.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet;
1. at tage stilling til omplacering af kunsten i Ramhuset

Beslutning
aflyst
62. Kunstværk fra udstillingsstedet Teksas
19.01G00 - 2012/40788

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på drøftelse af køb af kunstværk af Peter Holm / Teksas. Kunstrådet er inviteret til udstillingsstedet for at besigtige værket.

Lovgrundlag
-.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet;
1. at tage stilling til tilbud om køb fra Peter Holm / Teksas.

Beslutning
aflyst
63. Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
20.04G00 - 2015/11762

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på en status omkring dialog med Kulturhavnen om dels kontraktlige forhold i forbindelse med udlån af Jørgen Willerups Kvadratskulptur og dels medfinansiering af Katja Bjørns videoinstallation i restauranten.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet;
1. at tage status til efterretning

Beslutning
Aflyst
64. Græsted Torv
20.04G00 - 2015/17910

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kunstrådet med henblik på status på samarbejdet med borgergruppen vedrørende kunst på Græsted Torv.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

  1. at tage status til efterretning

    Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

-

Beslutning
aflyst
65. Åkirke udstilling
20.13G00 - 2016/13221

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kunstrådet med henblik på status på dialog om Åkirkeudstilling i Storesal og Sideskibet i Kulturhuset.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

  1. at tage status til efterretning

    Beslutning

Aflyst
66. Budget
20.04G00 - 2015/03056

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på en orientering om budgettet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;
1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Aflyst
67. Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Aflyst
68. Eventuelt
20.04G00 - 2015/00515

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Aflyst


Mødet startet:


Mødet hævet: