Kunstrådet

Publiceret 20-09-2016

Tirsdag den 20-09-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
49 Kunstrådet / Godkendelse af protekol
50 Kunstrådet / Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
51 Kunstrådet / Græsted Torv
52 Kunstrådet / Åkirke udstilling på Esbønderup Sygehus
53 Kunstrådet / Samarbejde med Triennalen
54 Kunstrådet / Samarbejde med Triennalen
55 Kunstrådet / Database
56 Kunstrådet / Ansøgning Mathilde Grafström
57 Kunstrådet / Status på Budget 2016
58 Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
59 Kunstrådet / Eventuelt

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

49. Kunstrådet / Godkendelse af protekol
20.04G00 - 2015/00515

Beslutning
Punkt 54 blev ændret fra at være ansøgning om underskudsdækning til tilskud under henvisning til fejlagtig formulering. Ellers blev protokolen godkendt.


50. Kunstrådet / Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
20.04G00 - 2015/11762

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på videre drøftelse af samarbejde med Kulturhavnen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet;
At tage stilling til drøftelser om dialog med Kulturhavnen

Beslutning
Kunstrådet besluttede at købe Jørgen Willerups skulptur Kvadrat og låne det ud til
Kulturhavnen under forudsætning af underskrevet kontrakt omkring placering/ fundering og drift.Dialog fortsætter med Kulturhavnen. Dialog fortsætter desuden om køb og installering af et værk af Triennalekunstner Katja Bjørn indendørs i Kulturhavnen under forudsætning af underskrevet kontrakt om placering og drift.


51. Kunstrådet / Græsted Torv
20.04G00 - 2015/17910

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på status om dialog med borgergruppen om udsmykning af Græsted Torv

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;
At tage stilling til den videre dialog med borgergruppen omkring Græsted Torv.

Beslutning
Kunstrådet besluttede at arbejde videre med dialog med borgergruppe i Græsted.


52. Kunstrådet / Åkirke udstilling på Esbønderup Sygehus
20.13G00 - 2016/13221

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på at drøfte ideen videre med at lave en Åkirke udstilling på Esbønderup Sygehus. Oven på besøg hos Åkirke er ideen om en udstilling på det gamle Esbønderup Sygehus i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp opstået.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:
At tage stilling til etablering af en udstilling af Åkirke på Esbønderup Sygehus


Beslutning
Kunstrådet besluttede ikke at arbejde videre med etablering af en udstilling på asylcenteret i Esbønderup under henvisning til manglende sikring af værkerne.


53. Kunstrådet / Samarbejde med Triennalen
20.04G00 - 2016/17760

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på status på Bustur

Administrationens indstilling
Administration anbefaler til Kunstrådet:
At tage orienteringen til efterretning

Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.


54. Kunstrådet / Samarbejde med Triennalen
20.04G00 - 2016/17760

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på en beslutning om underskudsdækning for Triennalen på 20.000 kr.

Økonomi
Der ansøges om underskudsdækning på 20.000 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kunstrådet at tage stilling til ansøgning om underskudsdækning.

Beslutning
Kunstrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.


55. Kunstrådet / Database
20.04G00 - 2015/16195

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på orientering om færdiggørelse af databasen.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kunstrådet at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Kunstrådet besluttede at arbejde videre med at færdiggøre databasen.


56. Kunstrådet / Ansøgning Mathilde Grafström
20.13G00 - 2016/25556

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på tage stilling til ansøgning fra Mathilde Grafström om støtte til gennemførelse af fotoudstilling.

Økonomi
Der ansøges om 53.446,90 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kunstrådet at tage stilling til ansøgning.

Beslutning
Kunstrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.


57. Kunstrådet / Status på Budget 2016
20.04G00 - 2015/03056

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på en orientering om budgettet.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;
At tage orienteringen til efterretning

Beslutning
Kunstrådet tog orientering til efterretning.


58. Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Beslutning
Det var ikke meddelelser fra Kunstrådets medlemmer.


59. Kunstrådet / Eventuelt
20.04G00 - 2015/00515

Beslutning
Kunstrådet arbejder på etablering af et nyt depot.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:30 PM