Kunstrådet

Publiceret 09-06-2016

Torsdag den 09-06-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
41 Kunstrådet / Godkendelse af protokol
42 Kunstrådet / Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
43 Kunstrådet / Græsted Torv
44 Kunstrådet/ Åkirke udstilling på Esbønderup Sygehus
45 Kunstrådet / Samarbejde med Triennalen
46 Kunstrådet / Status på Budget 2016
47 Kunstrådet Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
48 Kunstrådet / Eventuelt

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Ruth Høgh

Meddelelser:


Åbne

41. Kunstrådet / Godkendelse af protokol
20.04G00 - 2015/00511

Beslutning
Godkendt42. Kunstrådet / Status på dialog med Kulturhavnen om kunstnerisk samarbejde
20.04G00 - 2015/11762

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på videre drøftelse af samarbejde med Kulturhavnen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet;
1. at tage stilling til drøftelser om dialog med Kulturhavnen

Beslutning
Kunstrådet tager punktet op på næste møde43. Kunstrådet / Græsted Torv
20.04G00 - 2015/17910

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på dialog med borgergruppen om udsmykning af Græsted Torv.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;
1. at tage stilling til den videre dialog med borgergruppen omkring Græsted Torv.

Beslutning
Kunstrådet afventer ønsker fra borgergruppen omkring Græsted Torv.44. Kunstrådet/ Åkirke udstilling på Esbønderup Sygehus
20.13G00 - 2016/13221

Sagsfremstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet at drøfte ideen med at lave en Åkirke udstilling på Esbønderup Sygehus. Oven på besøg hos Åkirke er ideen om en udstilling på det gamle Esbønderup Sygehus i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp opstået.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:
1. at tage stilling til etablering af en udstilling af Åkirke på Esbønderup Sygehus

Beslutning
Kunstrådet arbejder videre med planerne om at udstille Åkirke på Esbønderup Sygehus.45. Kunstrådet / Samarbejde med Triennalen
20.04G00 - 2016/17760

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på drøftelse af samarbejde med Nordkystens Kunst Triennale med fokus på en fælles formidling og diskussioner, hvor borgere, unge som ældre deltager også. KunsthusUdenMure indbyder til paneldiskussioner, artist walks etc. med Triennalekunstnere og Triennale Sites.

Administrationens indstilling
Administration anbefaler til Kunstrådet:
1. at tage stilling til invitationen fra Triennalen

Beslutning
Kunstrådet besluttede at samarbejde med Triennalen om to busture for borgere i udstillingsperioden rundt til Triennaleværkerne. Kunstrådet er vært.46. Kunstrådet / Status på Budget 2016
20.04G00 - 2015/03056

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på en orientering om budgettet.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning
Kunstrådet tog orienteringen til efterretning47. Kunstrådet Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Beslutning
Kunstrådet har mulighed for at låne et rum på plejecenter Toftebo til værker.48. Kunstrådet / Eventuelt
20.04G00 - 2015/00511

Beslutning
Der sendes blomster til Mogens Madsens begravelse fra Kunstrådet.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:30 PM