Kunstrådet

Publiceret 03-03-2016

Torsdag den 03-03-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
34 Godkendelse af protokol
35 Kulturhavnen
36 Græsted Torv
37 Henvendelse fra Teksas
38 Status på Budget 2016
39 Frasalg
40 Meddelelser fra kunstrådets medlemmer

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Ulla Dræbye
Kirsten Sommer
Ruth Høgh


Meddelelser:

Åbne

34. Godkendelse af protokol
20.04G00 - 2015/00511

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 12.11.2015

  Beslutning

Godkendt35. Kulturhavnen
20.04G00 - 2015/11762

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på drøftelse af forespørgsel vedrørende kunstnerisk samarbejde i Kulturhavnen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:

 1. at tage stilling til forespørgsel fra Kulturhavnen

  Beslutning

Kunstrådet ønsker at gå i dialog med Kulturhavnen.36. Græsted Torv
20.04G00 - 2015/17910

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på en videre drøftelse af kunst på Græsted Torv.
Baggrund
Sagen har tidligere været fremlagt for Kunstrådet med henblik på at få sat en skulptur op på Græsted Torv i samarbejde med borgergruppen omkring arbejdet med forskønnelse af Græsted Torv. Kunstrådet har budt ind på samarbejdet og vil bekoste skulptur og placering.

Kunstrådet har haft drøftelser og er kommet med forslag til kunstneremner på et mødet på en repræsentant fra borgergruppen omkring Græsted Torv.
Kunstrådet bedes fremkomme med kunstneremner og drøfte borgergruppens forslag.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at fremkomme med kunstneremner og drøfte borgergruppens forslag

  Beslutning

Kunstrådet ønsker at gå i dialog med borgergruppen omkring udsmykning af Græsted Torv.


37. Henvendelse fra Teksas
19.01G00 - 2012/40788

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på drøftelse af brev fra udstillingsstedet Teksas.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage stilling til fremsendte brev.

  Beslutning

Kunstrådet takker nej til Teksas' invitation til besøg.
Kunstrådet har en praksis om selv at vælge hvilke kunstnere man ønsker at besøge.
38. Status på Budget 2016
20.04G00 - 2015/03056

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at orientere om budget.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

Kunstrådet tager orienteringen til efterretning.39. Frasalg
20.04G00 - 2016/06808

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kunstrådet med henblik på drøftelse af frasalg.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:

 1. at tage stilling til frasalg.

  Beslutning

Kunstrådet drøftede frasalg, men tog ikke endelig stilling om hvorvidt man skal begynde at sælge fra samlingen.40. Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Kunstrådet besluttede at bevillige midler til færdiggørelse samlingens registrant. Og samtidig arbejde på at få den del af samlingen, der er i magasin, placeret ét sted.


Mødet startet:


Mødet hævet: