Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 16-12-2016

Fredag den 16-12-2016 kl. 08:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
66 Valg af formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalg

Medlemmer:

Jørgen Emil Simonsen Ulla Dræbye
Michael Bruun Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Sisse Krøll Willemoes (G) og Ulla Dræbye (A) kan ikke godkende dagsordenen, da den er udsendt for sent.
Dagsorden blev godkendt med stemmer fra V (3)


Fraværende:

Meddelelser:
Kultur- og Idrætsudvalgets møde i januar bliver mandag den 16.01.2017 kl. 16.00
Mødeplan for 2017 behandles på udvalgets møde i januar.

Åbne

66. Valg af formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalg
00.22A00 - 2016/41470

Sagsfremstilling
Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769, af 09. juni 2015, § 22, stk. 1.

Økonomi
Formanden og næstformanden for Kultur- og Idrætsudvalget oppebærer et vederlag, der udgør henholdsvis 18% og 3,14% af borgmestervederlaget (Styrelsesvedtægt § 19 stk. 3).

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

  1. at vælge formand for udvalget og
  2. at vælge næstformand for udvalgetBeslutning
Ulla Dræbye og Sisse Krøll Willemoes foreslår genvalg af Jørgen Emil Simonsen som formand og Ulla Dræbye som næstformand
Imod stemte: V (3)
For stemte: A og G (2)
Forslaget ikke tiltrådt

Birgit Roswall foreslår Michael Bruun som formand og Jørgen Emil Simonsen som næstformand
Imod stemte: A og G (2)
For stemte: V (3)
Forslaget tiltrådt
Mødet startet:
08:30 AM

Mødet hævet:
08:40 AM