Idrætsrådet

Publiceret 01-02-2016

Mandag den 01-02-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af Idrætsrådets protokol
2 Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
3 Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning 2016
4 Idrætsrådets puljer 2016
5 Idrætsprisuddeling 2016
6 Lokaletilskud Græsted og Omegns Rideklub
7 Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
8 Fællesmøde KIU og Idrætsrådet
9 Udviklingsstrategi 2016 - offentlig fremlæggelse
10 Eventuelt - Idrætsrådet

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Niels Jørgen Larsen
Inger Hansen


Meddelelser:
Flemming Larsen mødte kl. 17:45

Åbne

1. Godkendelse af Idrætsrådets protokol
18.14A00 - 2016/02687
Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde den 02. december 2015 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende referat fra idrætsrådets møde den 02. december 2015.


Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Inger Hansen, Niels Jørgen Larsen og Flemming Larsen.2. Meddelelser fra Idrætsrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.14A00 - 2016/02686

Meddelelser fra formand:
Meddelelser fra næstformand:
Meddelelser fra øvrige medlemmer i Idrætsrådet:

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Meddelelser fra formand: Fordeling af de sidste Materialetilskud for 2015 blev foretaget i december med 7.000 kr. til Bokse Team Helsinge og 7.000 kr. til Søborggård Rideklub.

Meddelelser fra næstformand: Flemming Larsen refererede fra afholdt møde omkring flygtninge i kommunen. Han rejste spørgsmålet om, Idrætsrådet kan være behjælpelige med at finde idrætstilbud til flygtninge. Der blev talt om koordinatorer i forskellige lokalområder - evt. kan lokalegodkenderne bruges til dette. Næste møde om flygtninge er den 24. februar 2016. Flemming Larsen modtager gerne oplysninger om kontaktpersoner. Det blev oplyst, at DGI har en pulje, hvor der kan søges om tilskud.

Meddelelser fra øvrige medlemmer i Idrætsrådet: Flemming Larsen orienterede om Gribben og Den glade Klub og eventuel koordinere handicap-idrætsforeningerne.
Flemming Larsen orienterede om Team Tvilling i Gribskov Kommune.
Erling Marcussen nævnte, at der den 10. september 2016 afholdes Danish Karate Open, et internationalt stævne i Helsingehallene. Erling Marcussen stillede spørgsmål om handicapforhold ved den nye springhal ved Helsingehallerne.
Thomas Møllenberg orienterede om, at der den 13. februar 2016 afholdes bokselandskamp i Gilleleje mellen Danmark og Sverige. Samtidig meddelte Thomas Møllenberg, at de får flere og flere med anden etnisk baggrund i deres forening. Der er brug for at søge fonde og puljer, og ville høre, om nogle rådsmedlemmer kendte til sådanne.
Bente Knudsen skal besøge Gribskov Handicap Idrætsforening i Toftehallen.
Marianne Christensen meddelte, at der efter sommerferien afholdes Ringridning og Hestival i Græsted.
Fraværende: Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen.

3. Meddelelser til Idrætsrådet fra Idræt og Folkeoplysning 2016
18.14A00 - 2016/02685
Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Godkendelse af nye foreninger: Laughing Dragon Kungfu - Gribskov og AC Gilleleje North Star.
 • Foreningsophør: Gilleleje Volleyball Klub
 • Nyt bookingsystem
 • Idrætsrådets involvering i Sport Event
 • Breve udsendt om lokalebooking for ny sæson
 • Breve udsendt om Aktivitetstilskud
 • Orientering fra sidste KIU-møde, den 12/1 2016

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Idrætsrådet støtter op omkring Sport Event-arrangementet og vil deltage i møder.
Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet, at hædring af idrætsudøvere, der har opnået enten Europamesterskab, Verdensmesterskab eller Olympisk mesterskab på et tidspunkt, hvor der er lang tid til den årlige prisuddeling vil kunne blive hædret i egen forening med besøg af borgmester og/eller Kultur- og Idrætsduvalgsformand. Koordineres via Idræt og Folkeoplysning.
Fraværende: Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen.

4. Idrætsrådets puljer 2016
18.14A00 - 2016/02690
Sagsfremstilling
Der er i 2016 følgende puljer på idrætsområdet:

 • Idrætspas 81.500 kr.
 • Udviklingspuljen 105.600 kr. (sammen med Kulturrådet)
 • Gartnerisk vedligehold 211.300 kr. (Det grønne Udvalg)
 • Idrætsrådspulje 316.900 kr.

Den eneste pulje, Idrætsrådet skal fordele/tage stilling til er Idrætsrådspuljen.
De øvrige puljer skal Idrætsrådet ikke fordele.
Rådet skal bl.a. tage stilling til Materialetilskud og størrelsen af puljen - eller om der skal være andre puljer inden for Idrætsrådets ramme.
Rådet skal tage stilling til, om der skal afsættes en pulje til foreningskurser.

Det forventes, at administrationen udsender brev til idrætsforeningerne umiddelbart efter Idrætsrådets møde den 01. februar 2016. Ansøgningsfristen vil blive den 01. maj 2016.

Der skal igen i år nedsættes en mindre arbejdsgruppe blandt Idrætsrådets medlemmer, der foretager fordeling i Materialetilskudspuljen. Fordelingsmøde skal afholdes - i uge 20 eller uge 21, således oplæg til fordeling af Materialetilskud kan godkendes på Idrætsrådets møde i juni 2016.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager stilling til fordeling af Idrætsrådets pulje.
 2. at Idrætsrådet vælger et antal repræsentanter til at indgå i fordelingsgruppe m.h.t. Materialetilskud.Beslutning

 1. Fordeling af Idrætsrådets pulje med 285.000 kr. og en Arrangements-/Uddannelsespulje på 30.000 kr. Der arbejdes videre med denne pulje på Idrætsrådets møde den 04. april 2016.
 2. Arbejdsgruppe, der skal indgå foretage fordeling af Materialetilskud: Mai Smedegaard, Flemming Larsen og Thomas Møllenberg. Mødedatoen sættes af administrationen. Ansøgningsfrist bliver 1. maj 2016.

Fraværende: Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen.


5. Idrætsprisuddeling 2016
18.13A00 - 2015/3646
Sagsfremstilling
Introduktion
Sagen forelægges for Idrætsrådet med henblik på at godkende de foretrukne kandidater til priserne, som er modtaget fra foreningerne.

Baggrund
Hvert år afholder Gribskov Kommune idrætsprisuddeling for at hædre idrætsudøvere, som
har vundet mesterskaber. Derudover uddeles 3 priser:

 1. Idrætslederprisen
 2. Årets Fundprisen
 3. Årets Foreningspris


Idrætslederprisen uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i foreningen har gjort
et stort og uegennyttigt stykke arbejde. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov
Kommune.
Årets Fundprisen uddeles til en idrætsleder eller -udøver, som er på vej frem i sin
idrætsaktivitet. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune.
Årets Foreningspris uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde.

Indstilling til de 3 priser sker fra foreningerne i Gribskov Kommune.

Mesterskabsvindere, der er blevet:

 • Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år
 • Nr. 1 , 2 og 3 v/DM v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2 og v/LM v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
 • Nr. 1, 2, 3 v/NM
 • Nr. 1-4 v/EM &
 • Nr. 1-8 v/VM & OL


Mesterskabsvindere: Idrætsforeningerne indstiller de kandidater, som har vundet
mesterskaber i det forgangne år, efter ovenstående kriterier.

Kultur- og Idrætssudvalget har uddelegeret indstillingskompetencen til Idrætsrådet.

Der er indstillet 146 mesterskabsvindere. Der er indstillet 4 kandidater til Idrætslederprisen 2015, 4 kandidater til prisen Årets Fund 2015 og 2 foreninger er indstillet til Årets Forening 2015.

Lovgrundlag
Der er ingen lovgrundlag for uddeling af priser.

Økonomi
Budgettet for idrætsprisuddeling i 2016 er på 96.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen om antal mesterskabsvindere til efterretning.
 2. at Idrætsrådet tager stilling til modtager af Idrætslederprisen 2015 og til prisen Årets Fund 2015 samt Årets forening 2015. Idrætsrådets indstillinger videresendes til endelig godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget ved deres møde den 23. februar 2016.


Beslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.
 2. Idrætsrådet besluttede, hvilke personer der skal være modtagere af Idrætslederprisen 2015 og Årets Fund 2015 samt hvilken forening, der skal have titlen Årets Forening 2015. Disse navne indstilles til Kultur- og Idrætsudvalget til endelig beslutning.

Fraværende: Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen.


6. Lokaletilskud Græsted og Omegns Rideklub
18.14G00 - 2015/29096
Sagsfremstilling
Idrætsrådet behandler sagen for at beslutte om Græsted og Omegns Rideklub skal have lokaletilskud i 2016.

Baggrund
På Idrætsrådets møde den 2. december 2016 besluttede Idrætrådet at bevillige lokaletilskud til Søborggård Rideklub med 200.000 kr. På beslutningstidspunktet var det hensigten efter aftale mellem Søborggård Rideklub og Græsted og Omegns Rideklub, at de to klubber ville fusionere og derfor søgte Søborggård om hele tilskuddet.

Efterfølgende har klubberne besluttet, at de ikke fusioneres.

Græsted og Omegns Rideklub ansøger derfor om lokaletilskud for 2016. Bilag beror i sagen.

Græsted og Omegns Rideklub forventer udgifter for 245.000 kr. i 2016. Deres tilskud i følge kommunens retningslinjer vil være 135.363 kr.

Søborggård Rideklub har meddelt, at deres ansøgning for 2016 er for stor, da de nu ikke fusioner med Græsted og Omegns Rideklub. Søborgborg forventer i 2016 udgifter for 336.332 kr. Deres tilskud vil i følge kommunes retningslinjer være 177.079 kr.

Søborggård Rideklub vil aflevere 22.921 kr. retur af det bevilligede tilskud.

Anbefaling
Administrationen kan ikke anbefale et tilskud til Græsted og Omegns Rideklub, da der ikke kan anvises finansiering.

I følge Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5 kan en kommune sige nej til ansøgningen, såfremt det er en ekstra udgift for kommunen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningen § 25


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at der gives afslag på ansøgningen.


Beslutning
Der gives afslag på ansøgningen til Græsted og Omegns Rideklub, da der ikke kan anvises finansiering.
Fraværende: Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen.


7. Retningslinier kommunale lokaler og anlæg i Gribskov Kommune
18.13G00 - 2014/13807
Sagsfremstilling
Idrætsrådet behandler sagen for at give et høringssvar. Sagen handler om ændringer i retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Kommunale lokaler stilles derfor gratis til rådighed for arrangementer af kulturel-, forenings- og uddannelsesmæssig karakter for organisationer og institutioner, der er beliggende i Gribskov Kommune, og som er godkendt som en forening. Lokaler anvises i en prioriteret rækkefølge, som er defineret i folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for benyttelse af lokale og udendørsanlæg
Kultur- og Idrætudvalget besluttede at sende forslag til ændringer i "Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune" i høring (jf. protokol af Kultur- og idrætsudvalgets møde den 12. januar 2016 punkt 1).

Forslag til retningslinjer er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

Ændringer omhandler primært principper for fordeling af lokaler og tider, særligt i forbindelse med Gribskov Svømmehal.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, Kapitel 6

Økonomi
Forslaget påvirker ikke kommunens udgifter til udlån af ledige lokaler til godkendte foreninger.

Høring
Forslag er sendt i høring i alle foreninger samt i Kulturrådet, i Idrætsrådet og i Handicaprådet.

Bilag
Bilag: Forslag til retningslinjer (Forslag til retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune, ajourført i perioden 28/9 - 02.12.2015 - og godkendt i Idrætsrådet 02.12.2015 - nu efter behandling i KIU 12.01.2016)

Dokumentnummer 2014/13807 015

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at afgive høringssvarBeslutning
Idrætsrådets høringssvar:
Under prioriteringer ved fordeling (ændring af ordlyd):
Der tages hensyn til indeværende sæsons tider, da det er hensigtsmæssigt for
foreningerne at have nogenlunde de samme tider.

Foreninger, der har søgt tid, har mødepligt.
Nyt forslag:
Foreningerne har mødepligt til fordelings-
møderne. Møder foreninger ikke op, vil de ikke have indflydelse på de tildelte tider.

Ny tilføjelse:
Dato for fordelingsmøder bliver fastlagt på Idrætsrådsmødets næstsidste møde i

året forud for fordelingsmøderne.

Teksten skal stå under: "Under Kommunale haller og under og selvejende haller"
Fraværende: Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen.


8. Fællesmøde KIU og Idrætsrådet
18.13A00 - 2015/30778
Sagsfremstilling
Idrætsrådet holdt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget den 12. januar 2016, hvor følgende emner var på dagsordenen:

 • Samarbejde om sundhedsidræt i Gribskov
 • Frivillighed - Hvad gør Gribskov Kommune for, at det er attraktivt at være frivillig
 • Faciliteter - Handlingsplan over vedligeholdelse af eksisterende idrætsfaciliteter
 • Hvordan arbejder vi med idræt om dagen - udnyttelse af faciliteter


Administrationen har udarbejdet notat fra mødet.
På mødet vil Idrætsrådet evaluere indholdet af fællesmødet.

Bilag
Notat fra fællesmøde KIU og Idrætsrådet den 12. januar 2016

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet.

 1. at evaluere indholdet af fællesmødet
 2. at beslutte, hvad Idrætsrådet evt. skal arbejdes videre med fra fællesmødet


Beslutning

 1. Der var god dialog mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Idrætsrådet.
 2. Der skal udarbejdes en procedure for idrætsforeningernes henvendelser over større vedligeholdelsesopgaver og/eller ændringer af eksisterende idrætsfaciliteter samt etablering af nye faciliteter. Emnet sættes på dagsordenen til næste Idrætsrådsmøde. Derudover skal der til arbejdes med Bevæg dig for Livet på næste Idrætsrådsmøde.

Fraværende: Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen.9. Udviklingsstrategi 2016 - offentlig fremlæggelse
01.02P00 - 2014/12632
Sagsfremstilling
Sagen forelægges Idrætsrådet for at orientere om at Udviklingsstrategi 2016 er i høring og for at rådet kan afgive eventuelle bemærkninger.

Gribskov Byråd har den 14.12.2015 godkendt forslag til Udviklingsstrategi 2016 til offentlig fremlæggelse i perioden 13.01.2016 til 09.03.2016. I denne periode er det muligt for borgere, virksomheder, foreninger og andre at komme med ideer, forslag og kommentarer til strategien.

Udviklingsstrategien sætter rammen for de kommende budgetlægninger, for en række delstrategier og politikker, samt viser retning for kommende offentlige og private investeringer i kommunen. Desuden angiver strategien, hvad byrådet vil fokusere på i den næste kommuneplan (2017-2029), som sætter rammen for kommunens arealanvendelse.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013.

Bilag
Udviklingsstrategi 2016, forslag. Dok.nr. 2014/12632 022

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at rådet afgiver eventuelle bemærkninger til forslag til Udviklingsstrategi 2016.


Beslutning
Det blev foreslået og besluttet , at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der arbejder med høringssvar på Udviklingsstrategien 2016.
Arbejdsgruppen består af Marianne Christensen og Allan Thoft Jensen. Det undersøges, om Niels Jørgen Larsen vil indgå i arbejdsgruppen. Allan Thoft Jensen koordinerer mødedato.
Arbejdsgruppen fremsender forslag til høringssvar til det øvrige Idrætsråd, inden indsendelse af Idrætsrådets endelige høringssvar.
Fraværende: Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen.


10. Eventuelt - Idrætsrådet
Allan Thoft Jensen orienterede om netop afholdt Kommune Cup i fodbold.
Flemming Larsen orienterede om 50+Festival, som afholdes den 17. september 2016 i Helsingehallerne.
Allan Thoft Jensen orienterede om udvikling af Vejby, næste møde er den 04. februar 2016.
Mai Smedegaard har modtaget brev fra kommunen om workshop om tilbud til borgere og fokus på sundhed og forebyggelse af sygdom. Workshoppen er den 03 februar 2016 kl. 17:00. Det vides endnu ikke, om Mai Smedegaard deltager.
Fraværende: Inger Hansen og Niels Jørgen Larsen.


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
09:10 PM