Forebyggelsesudvalget

Publiceret 29-02-2016

Mandag den 29-02-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
5 Videnopbygning: Misbrug, Sund idræt og Velfærdsteknologi

Medlemmer:

Pia Foght Susan Kjeldgaard
Thomas Elletoft Knud Antonsen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

5. Videnopbygning: Misbrug, Sund idræt og Velfærdsteknologi
00.22G00 - 2016/06632

Sagsfremstilling
Formålet med dette dagsordenspunkt er at bygge videre på den videnopbygning, som Forebyggelsesudvalget er påbegyndt på de foregående møder. Videnopbygningen vil denne gang fokusere på følgende 3 temaer:

  1. Misbrugsområdet: En præsentation af omfanget af misbrugsproblemer i Gribskov Kommune samt af, hvordan der arbejdes med forebyggelse på området i kommunen - herunder også potentialer for det fremtidige arbejde. Medarbejdere fra Center for Social og Sundhed, Center for Børn og Unge samt Center for Borgerservice og Beskæftigelse vil give oplæg på mødet og stå til rådighed for spørgsmål og drøftelse.
  2. Sund idræt: En præsentation af projektet Sundhedsidræt samt projekterne Mobil Grejbank, Cykelprojekter og Ridestier under Breddeidrætsprojekterne. Flemming Carlslund Larsen fra Center for Børn og Unge vil give et oplæg på mødet og stå til rådighed for spørgsmål og drøftelse.
  3. Velfærdsteknologi: En præsentation af, hvad velfærdsteknologi er, og på hvilke områder teknologien især anvendes. Dernæst belyses potentialer for velfærdsteknologiske løsninger på forebyggelsesområdet for forskellige målgrupper. Lone Gaedt fra Teknologisk Institut giver oplæg på mødet og står til rådighed for spørgsmål og drøftelse.Lovgrundlag


Økonomi


Bilag
FOU 29.02.2016: Program for Temamødet (dok.nr. 2016/06632 002)

Følgende oplæg blev præsenteret for udvalget på mødet og efterfølgende vedhæftet mødeprotokollen:

FOU 29.02.2016: Oplæg om Misbrugsområdet og Sund Idræt (dok.nr. 2016/06632 001)

FOU 29.02.2016: Oplæg om Velfærdsteknologi (dok.nr. 2016/06632 003)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Forebyggelsesudvalget at

  1. afgive input til administrationens videre arbejde.

    Beslutning

1. Input givet.


Mødet startet:


Mødet hævet: