Forebyggelsesudvalget

Publiceret 09-02-2016

Tirsdag den 09-02-2016 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
4 Videnopbygning: Grib livet og Familieiværksætterne

Medlemmer:

Pia Foght Susan Kjeldgaard
Thomas Elletoft Knud Antonsen
Birgit Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

4. Videnopbygning: Grib livet og Familieiværksætterne
29.09G00 - 2013/19248

Sagsfremstilling
Formålet med dette dagsordenspunkt er at bygge videre på den videnopbygning, som Forebyggelsesudvalget påbegyndte på foregående møde. Videnopbygningen vil fokusere på følgende 2 områder:

  1. En præsentation af det tværgående forebyggelsesprogram Grib livet. Præsentationen indeholder både en indføring i arbejdet i hele programorganiseringen og et indblik i det konkrete arbejde i 4 pilotprojekter forankret i hhv. Center for Social og Sundhed, Center for Borgerservice og Beskæftigelse, Center for Børn og Unge samt Center for Kultur, Fritid og Turisme. Programledelsen og tovholderne i de 4 pilotprojekter vil give oplæg på mødet og stå til rådighed for spørgsmål og drøftelse.
  2. En præsentation af tiltaget Familieiværksætterne, som Center for Børn og Unge har iværksat. Præsentationen indeholder endvidere tanker om og erfaringer med andre former for "familieskole", som andre kommuner her gjort. Helle Mariager fra Center for Børn og Unge til give et oplæg på mødet og stå til rådighed for spørgsmål og drøftelse.Lovgrundlag


Økonomi


Miljøforhold


Høring


Bilag
FOU 09.02.2016: Oplæg om Grib livet (dok.nr. 2013/19248 056)

FOU 09.02.2016: Oplæg om Forældreuddannelsesindsatser (dok.nr. 2013/19248 057)

Oplæggene blev præsenteret for udvalget på mødet og efterfølgende vedhæftet mødeprotokollen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Forebyggelsesudvalget at

  1. afgive input til administrationens videre arbejde.Beslutning
1. Input givet.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:40 PM