Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Publiceret 16-12-2016

Fredag den 16-12-2016 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af formand og næstformand for Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalg

Medlemmer:

Mette Marianne Tolstrup Jørgen Emil Simonsen
Michael Bruun Morten Rohde Klitgaard
Trine Mette Egetved-Sørensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Morten Rohde Klitgaard (G) kan ikke godkende dagsordenen, da den er udsendt for sent.

Dagsorden godkendt med stemmer fra A, C, V (4)


Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Valg af formand og næstformand for Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalg
00.22A00 - 2016/41468

Sagsfremstilling
Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769, af 09. juni 2015, § 22, stk. 1.

Økonomi
Formanden og næstformanden for Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, der udgør henholdsvis 18% og 3,14% af borgmestervederlaget (Styrelsesvedtægt § 19 stk. 1).

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget

  1. at vælge formand for udvalget og
  2. at vælge næstformand for udvalgetBeslutning
Morten Rohde Klitgaard (G) og Mette Marianne Tolstrup (A) stillede forslag om genvalg, af Lone Birgit Halskov Møller (A) som formand
og Jørgen Emil Simonsen (V) som næstformand.
Imod stemte: C, V (3)
For stemte: A, G (2)
Forslaget ikke tiltrådt.

Trine Mette Egetved-Sørensen (C) stillede forslag om Jørgen Emil Simonsen (V) som formand og Michael Bruun (V) som næstformand.
For stemte: A, C, G, V (5)
Forslaget tiltrådt


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
09:10 AM