Børneudvalget

Publiceret 16-12-2016

Fredag den 16-12-2016 kl. 09:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
91 Valg af formand og næstformand for Børneudvalget

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Michael Hemming Nielsen Ulla Dræbye
Jonna Hildur Præst  
   

Godkendelse af dagsorden:
Michael Hemmingsen (Ø), Ulla Dræbye (A) og Sisse Krøll Willemoes (G) kan ikke godkende dagsorden, da den er udsendt for sent.
Dagsordenen godkendt med stemmer V( 2), O (1) og C (1)


Fraværende:

Meddelelser:Åbne

91. Valg af formand og næstformand for Børneudvalget
00.22A00 - 2016/41466

Sagsfremstilling
Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 769, af 09. juni 2015, § 22, stk. 1.

Økonomi
Formanden og næstformanden for Børneudvalget oppebærer et vederlag, der udgør henholdsvis 20% og 3,14% af borgmestervederlaget (Styrelsesvedtægt § 19 stk. 2).

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

  1. at vælge formand for udvalget og
  2. at vælge næstformand for udvalgetBeslutning
Formand for Børneudvalget
Forslag 1 - Sisse Krøll Willemoes vælges som formand
For stemte 3 Ø (1), A (1) og G (1)
I mod stemte 4 V(2), O (1) og C (1)
Forslaget blev ikke tiltrådt

Forslag 2 - Trine Egetved-Sørensen vælges som formand
For stemte 4 V (2), O (1) og C (1)
I mod stemte 3 Ø (1), A (1) og G (1)
Forslaget tiltrådt

Næstformand
Forslag Nick Madsen
Forslaget tiltrådtMødet startet:
08:40 AM

Mødet hævet:
08:50 AM