Børneudvalget

Publiceret 01-03-2016

Tirsdag den 01-03-2016 kl. 17:30

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
23 Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden


Lukkede
22 Udbud af befordring - procesplan og rammer for udbudsproces

Medlemmer:

Trine Mette Egetved-Sørensen Sisse Krøll Willemoes
Birgit Roswall Nick Madsen
Poul-Erik Engel Høyer Ulla Dræbye
Brian Lyck Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt inklusive punktet "Sagsfortegnelse for sager behandlet på lukket dagsorden"

Fraværende:
Trine Mette Egetved-Sørensen
Poul-Erik Engel Høyer
Ulla Dræbye


Meddelelser:
Dansk Folkeparti-gruppen bestemte i forbindelse med fravær af Jonna Præst (O), at Brian Lyck Jørgensen (O) som medlem af Byrådet indtræder i udvalget og deltager i udvalgsmøde den 1. marts 2016 (§ 28, stk. 2 LBK nr. 769 af 09.06.2015).
Efterretningssager

23. Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden
17.21.03P00 - 2016/03311

Sagsfremstilling
Punkt 22 - Udbud af befordring - procesplan og rammer for udbudsprocessen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

  1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

  1. Taget til efterretning


Fraværende: Trine Mette Egetved-Sørensen, Ulla Dræbye, Poul-Erik Engel Høyer

Sager behandlet på lukket møde:
22 Udbud af befordring - procesplan og rammer for udbudsproces
1.- 4. Udvalget afgav anbefalinger til Økonomiudvalget


Mødet startet:
05:30 PM

Mødet hævet:
06:20 PM