Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 24-08-2015

Mandag den 24-08-2015 kl. 13:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
60 Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Åbne

60. Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden
27.36Ø00 - 2015/19241

Sagsfremstilling
Punkt 61: Kontraktopfølgning


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
-


Beslutning
-


Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 61. Kontraktopfølgning
1. Social- og Sundhedsudvalget afgav sin anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet
2. Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
3. Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte opfølgningen med en bemærkning.


Mødet startet:
01:05 PM

Mødet hævet:
02:00 PM