Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 22-06-2015

Mandag den 22-06-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
51 Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden

Medlemmer:

Birgit Roswall Jonna Hildur Præst
Betina Sølver Hansen Thomas Elletoft
Pia Foght  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Betina Sølver Hansen

Meddelelser:Efterretningssager

51. Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden
27.36Ø00 - 2015/19241

Sagsfremstilling
Punkt 52: Kontraktopfølgning

Administrationens indstilling


Beslutning


Sager behandlet på lukket møde:
52 Kontraktopfølgning
1. Social- og Sundhedsudvalget godkendte opfølgning.
2. - 3. Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om den videre proces til efterretning

Fraværende: Betina Sølver Hansen


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
04:29 PM