Skoleudvalget

Publiceret 08-04-2015

Onsdag den 08-04-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
13 Gilleleje Læringsområde - Orientering om temadrøftelse
14 Gilleleje Læringsområde: Inspirationstur den 28. april

Medlemmer:

Sisse Krøll Willemoes Ulla Dræbye
Brian Lyck Jørgensen Jan Ferdinandsen
Trine Mette Egetved-Sørensen Birgit Roswall
Nick Madsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Nick Madsen

Meddelelser:Efterretningssager

13. Gilleleje Læringsområde - Orientering om temadrøftelse
01.11G00 - 2015/03627

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Skoleudvalget med henblik på at give en orientering omkring temadrøftelsen mellem Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalgets formand samt Skoleudvalgets næstformand, der finder sted den 07.04.15.

Temadrøftelsen den 07.04.15 vil have fokus på perspektiverne ved at sammentænke Gilleleje Læringsområde samt pleje- og seniorcenter.

Perspektiverne har særligt fokus på at styrke samværet på tværs af generationer, hvor faciliteter og aktiviteter inde som ude tænkes benyttet af flere målgrupper, så der skabes synergier mellem de forskellige funktioner. Desuden skal en sådan sammentænkning understøtte at kunne optimere på antallet af kvadratmeter i bygningen.

Senere i april måned vil der bliver fulgt op med koordinerede dagordenspunkter til Social- og Sundhedsudvalget og Børneudvalget.

Social-og Sundhedsudvalget behandlede behovet for at udvide plejeboligkapaciteten den 18.03.15.

Skoleudvalget vil blive orienteret på mødet.

Lovgrundlag
Skoleudvalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 15.12.14

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget:

  1. At tage orienteringen til efterretning

Fraværende: Nick Madsen


Beslutning

  1. Tiltrådt


14. Gilleleje Læringsområde: Inspirationstur den 28. april
17.00G00 - 2015/01167

Sagsfremstilling
Sagen foreligges Skoleudvalget med henblik på en orientering omkring inspirationsturen den 28. april 2015.

Skoleudvalget besluttede den 05.02.15 at gennemføre to inspirationsture. Den første blev gennemført den 19. marts med besøg på bla. Hestehaven (dagtilbud), Gilbjerg Skole, Parkvej og Fredensborg Skole, Vilhelmsro afdeling.

Den næste inspirationstur afholdes den 28. april og er en heldagstur, hvor udvalget kommer ud og ser Sophienholmskole, Hillerød, Kingoskolen, Slangerup, Klostermarksskole i Roskilde og afslutter inspirationsturen med Sydhavn Skole i København.

Turen er planlagt således:

Tid Sted
8:00 mødetid Rådhusvej 3, Helsinge
8.00 - 8.15 Transport
8.15 - 9.15 Sophienborgskolen, Hillerød
9.15 - 9.45 Transport
9.45-10.45 Kingoskolen, Slangerup
10.45 - 11.15 Transport
11.15 - 12.15 Klostermarksskole, Roskilde
12.15 - 13.00 Transport hjem
13.00 - 14.00 Sydhavn Skole, København
14.00 - 14.45 Hjemtransport


Deltagere på turen vil være Skoleudvalget, de eksterne observatører, som Skoleudvalget har indkaldt, samt administrationen.

Lovgrundlag
Skoleudvalgets kommissorium. Godkendt af Byrådet 15.12.14

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Skoleudvalget:

  1. at afgive eventuelle kommentarer vedrørende den første inspirationstur
  2. at tage orienteringen om den anden inspirationstur til efterretningBeslutning

  1. Udvalget kom med følgende kommentar:

- Fredensborg skole var en stor inspiration og dens fokus på støjbegrænsning og indeklima samt sko-frit miljø bør tænkes med i det kommende skolebyggeri

- Programmet for dagen var godt med en dog blanding af indtryk

- Vigtigt at det kommende byggeri udnytter naturen samt at der tænkes meget aktivt i bæredygtighed

2. Tiltrådt


Fraværende: Nick MadsenMødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:10 PM