Økonomiudvalget

Publiceret 22-06-2015

Mandag den 22-06-2015 kl. 16:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
156 Budget 2016-2019 - Revideret bugetproces og rammeprogram for budgetseminar
september 2015

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jan Ferdinandsen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Åbne

156. Budget 2016-2019 - Revideret bugetproces og rammeprogram for budgetseminar september 2015
00.30S00 - 2015/18609

Sagsfremstilling
Formålet med dette punkt er, at Økonomiudvalget skal beslutte en revideret budgetproces for budget 2016-2019 samt at godkende rammeprogrammet for budgetseminaret efter sommerferien.

Revideret budgetprocessen for budget 2016-2019
Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 15.06.2015 at der skal udarbejdes en revideret proces for budgetarbejdet 2016-2019. Administrationen har arbejdet med dette ud fra en forventning om at der tidligst forventes en økonomiaftale medio eller ultimo august, der vil betyde at processen herefter frem mod budgetvedtagelsen bliver meget komprimeret og vil få konsekvens for den nuværende politiske mødekalender.

Udgangspunktet for processen har været at fastholde en budgetvedtagelse i uge 41 men samtidig give de bedst mulige rammer for udarbejdelse af materialet, behandling i udvalg samt høring. Kravet til budgetvedtagelsen er fortsat senest d. 15. oktober.

Herunder kan ses den reviderede budgetproces:

  • Budgetseminar afholdes d. 7. og 8. september
  • Økonomiudvalgets 1. behandling d. 10. september
  • Høringsperiode fra d. 11. september til 22. september
  • Byrådets 1. behandling d. 17. september
  • Økonomiudvalgets 2. behandling d. 1. oktober
  • Byrådets 2. behandling d. 8. oktoberDen meget komprimerede proces betyder, at der foreslås at der afholdes orienteringsmøder d. 14. september for de høringsberettigede i forlængelse af Økonomiudvalgets.

Rammeprogram for budgetseminar
Som en del af budgetproces 2016-2016 er der planlagt budgetseminar forud for Økonomiudvalgets 1. behandling. Administrationen har udarbejdet et programoplæg, som bl.a. indeholder information om udgangspunkt for budget 2016-2019 og drøftelser med Hovedudvalget.

Programmets øvrige indhold er primært prioriteret til politiske drøftelser.

Det fulde program er vedlagt som bilag til punktet.


Lovgrundlag
LOV nr 547 af 18/06/2012 Budgetlov


Økonomi
-


Bilag
ØU 22.06.2015 Revideret budgetproces (dokument nr. 2015/18609 003)

ØU 22.06.2015 Rammeprogram for budgetseminar (dokument nr. 2015/18609 001)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

  1. at godkende revideret budgetproces for budget 2016-2019
  2. at godkende rammeprogrammet til budgetseminar d. 7. og 8. september 2015Beslutning
1.
For: A, G, V, O (8)
I mod: C (1)
Tiltrådt.

2.
Tiltrådt.Mødet startet:
04:30 PM

Mødet hævet:
04:43 PM