Kunstrådet

Publiceret 12-11-2015

Torsdag den 12-11-2015 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
28 Godkendelse af protokol
29 Ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Villerup
30 Græsted Torv
31 Status på Budget 2015
32 Eventuelt
33 Meddelelser fra kunstrådets medlemmer

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:

Åbne

28. Godkendelse af protokol
20.04G00 - 2015/00511

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 3.9.20

  Beslutning

Godkendt


29. Ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Villerup
20.04G00 - 2015/02060

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på beslutning om køb af Jørgen Villerups skulptur.
Historik
Kunstrådet har på mødet den 9.4.2015 besluttet at sende sagen til politisk til beslutning. Den behandles derfor i Kultur - og Idrætsudvalget den 11.8.2015 og forventes efterfølgende at blive sendt til politisk beslutning i Økonomiudvalget den 24.8. 2015.
Sagen er blevet taget af politisk behandling ved en formandsbeslutning.
Sagen blev genoptaget til politisk behandling på Kultur- og Idrætsudvalget den 24.9 og her blev beslutningen at man ikke ønsker at opstille skulpturen i rundkørslen.

Sagen er derfor nu, at kunstrådet skal tage stilling om man ønsker at købe skulpturen til opstilling et andet sted.

Økonomi
Skulpturen koster 90.000 kr.

Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage beslutning om køb af skulpturen

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Godkendt på møde den 19.2.2015 under forudsætning af, at der foreligger tilladelse fra Gribskov Kommunes tekniske område, at der foreligger aftale om omplacering af ankeret, der ligger på stedet nu og at køb og fundering holder sig inde for en økonomisk ramme af 120.000 kr.

Beslutning
Kunstrådet besluttede ikke at købe skulpturen.


30. Græsted Torv
20.04G00 - 2015/17910

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på en videre drøftelse af kunst på Græsted Torv.
Baggrund
Sagen har tidligere været fremlagt for Kunstrådet med henblik på at få sat en skulptur op på Græsted Torv i samarbejde med borgergruppen omkring arbejdet med forskønnelse af Græsted Torv. Kunstrådet har budt ind på samarbejdet og vil bekoste skulptur og placering.

Kunstrådet har haft drøftelser og er kommet med forslag til kunstneremner på et mødet på en repræsentant fra borgergruppen omkring Græsted Torv.
Kunstrådet bedes fremkomme med kunstneremner og drøfte borgergruppens forslag.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at fremkomme med kunstneremner og drøfte borgergruppens forslag

  Beslutning

Kunstrådet besluttede at medlemmerne undersøger kunstneremner til næste møde.


31. Status på Budget 2015
20.04G00 - 2015/03056

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at orientere om budget.


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

Kunstrådet tog orienteringen til efterretning og Kunstrådet besluttede at afregne de lovede resterende 75.000 kr. i 2015 til Nordkystens Kunst Triennale.


32. Eventuelt
20.04G00 - 2015/00511

Beslutning
Et af medlem af Kunstrådet foreslog frasalg af kunstsamlingen. Kunstrådet tager dette på dagsorden på næste møde.


33. Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Beslutning
Kunstrådets medlemmer havde ikke nogen meddelelser.


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:30 PM