Kunstrådet

Publiceret 03-09-2015

Torsdag den 03-09-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 Godkendelse af protokol
21 Kunstrådet / Græsted Torv
22 Ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Villerup
23 Kunstrådet / Ansøgning om Per Baagøre maleri til Byrådssalen
24 Kunstrådet/ Ans. Christine Gejlsbjerg
25 Status på Budget
26 Eventuelt
27 Meddelelser fra kunstrådets medlemmer

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

20. Godkendelse af protokol
20.04G00 - 2015/00511

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-
Beslutning
Protokollen blev ikke godkendt, fordi forrige møde blev aflyst
21. Kunstrådet / Græsted Torv
20.04G00 - 2015/17910

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at få sat en skulptur op på Græsted Torv i samarbejde med borgergruppen omkring arbejdet med forskønnelse af Græsted Torv.
Kunstrådet har budt ind på samarbejdet og vil bekoste skulptur og placering.

Kunstrådet vil drøfte og komme med forslag til kunstneremner på mødet, der efterfølgende drøftes i det videre samarbejde med borgergruppen omkring Græsted Torv. Borgergruppen har selv foreslået to kunstnere; Søren Kofoed og Thomas Roswall Kristensen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Økonomien kendes endnu ikke

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at fremkomme med kunstneremner og drøfte borgergruppens forslag

  Beslutning

Det blev besluttet at Kunstrådet skal mødes med borgergruppen på Græsted Torv for at drøfte skulptur til Torvet.
22. Ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Villerup
20.04G00 - 2015/02060

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at tage beslutning om placering af Jørgen Villerups skulptur.
Historik
Kunstrådet har på mødet den 9.4.2015 besluttet at sende sagen til politisk til beslutning. Den behandles derfor i Kultur - og Idrætsudvalget den 11.8.2015 og forventes efterfølgende at blive sendt til politisk beslutning i Økonomiudvalget den 24.8. 2015.
Sagen er blevet taget af politisk behandling ved en formandsbeslutning.


Lovgrundlag
-

Økonomi

90.000 kr. til Jørgen Villerup
ca. 65.000 kr. for flytning af anker og placering af Jørgen Villerups skulptur

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage beslutning om placering

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger


Godkendt på møde den 19.2.2015 under forudsætning af, at der foreligger tilladelse fra Gribskov Kommunes tekniske område, at der foreligger aftale om omplacering af ankeret, der ligger på stedet nu og at køb og fundering holder sig inde for en økonomisk ramme af 120.000 kr.

Beslutning
Sagen blev taget af Kunstrådets møde og skal forelægges Kultur- og Idrætsmøde den 24.9.2015.
23. Kunstrådet / Ansøgning om Per Baagøre maleri til Byrådssalen
20.04G00 - 2015/17930

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at tage stilling til køb af maleriet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Prisen er inkl. levering: 35.000 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
1. Foto

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage stilling til køb af maleri

  Beslutning

Kunstrådet besluttede at købe maleriet.
24. Kunstrådet/ Ans. Christine Gejlsbjerg
20.04G00 - 2015/26202

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at tage stilling til køb af maleri.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage stilling til køb af maleri

  Beslutning

Kunstrådet takkede nej til køb af maleri.
25. Status på Budget
20.04G00 - 2015/03056

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at orientere om budget.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

Kunstrådet tog orienteringen til efterretning.
26. Eventuelt
20.04G00 - 2015/00511

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Det var ikke noget til eventuelt.
27. Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
Næstformand Svend Frandsen fortalte om fremlæggelse af Kunstrådets strategi på Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 11.9.2015. Udvalget ønsker på den baggrund at Kunstrådet udarbejder et nyt mere stringent Kommissorium for rådets arbejde. Dette skal siden godkendes af udvalget.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
05:30 PM