Kunstrådet

Publiceret 11-06-2015

Torsdag den 11-06-2015 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 Godkendelse af protokol
21 Kunstrådet / Græsted Torv
22 Status på ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Ville
rup
23 Kunstrådet / Ansøgning om Per Baagøre maleri til Byrådssalen
24 Kunstrådet / Copydan
25 Kunstrådet / Kunst til udlån på biblioteket
26 Budget / Status
27 Eventuelt
28 Meddelelser fra kunstrådets medlemmer

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Christine Scherfig
Ulla Dræbye Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

20. Godkendelse af protokol
20.04G00 - 2015/00511

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kunstrådets møde den 9.4.2015

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kunstrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 9.4 2015.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

-

Beslutning
-
21. Kunstrådet / Græsted Torv
20.04G00 - 2015/17910

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at få sat en skulptur op på Græsted Torv i samarbejde med borgergruppen omkring arbejdet med forskønnelse af Græsted Torv.
Kunstrådet har budt ind på samarbejdet og vil bekoste skulptur og placering.

Kunstrådet vil drøfte og komme med forslag til kunstneremner på mødet, der efterfølgende drøftes i det videre samarbejde med borgergruppen omkring Græsted Torv.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Økonomien kendes endnu ikke.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at fremkomme med kunstneremner

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

-

Beslutning
-
22. Status på ansøgning til Kunstrådet om placering af skulptur af Jørgen Villerup
20.04G00 - 2015/02060

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at give en status på ansøgningen fra Jørgen Villerup. Kunstrådet har på mødet den 9.4.2015 besluttet at sende sagen til politisk til beslutning. Den behandles derfor i Kultur - og Idrætsudvalget den 11.8.2015 og forventes efterfølgende at blive sendt til politisk beslutning i Økonomiudvalget den 24.8. 2015.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage status til efterretning

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

-

Beslutning
-
23. Kunstrådet / Ansøgning om Per Baagøre maleri til Byrådssalen
20.04G00 - 2015/17930

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at tage stilling til køb af maleriet.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Prisen er inkl. levering: 35.000 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

 1. Foto af maleriet

  Administrationens indstilling

Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage stilling til køb af maleriet

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

-

Beslutning
-
24. Kunstrådet / Copydan
20.04G00 - 2015/17941

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at drøfte mulighederne omkring offentliggørelse af kunst i forhold til afgifter til Copydan.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
- Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at drøfte mulighederne omkring offentliggørelse

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

-

Beslutning
-
25. Kunstrådet / Kunst til udlån på biblioteket
20.04G00 - 2015/17944

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at drøfte mulighederne for at etablere udlån af Gribskov Kommunes kunst via bibliotekerne.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der vil være en økonomi forbundet med tiltaget i forhold at sikre kunsten med chips eller lignende.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at drøfte muligheden for at låne kunst ud via bibliotekrne

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

-

Beslutning
-
26. Budget / Status
20.04G00 - 2015/03056

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kunstrådet med henblik på at orientere om budget.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Kunstrådet;

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

-

Beslutning
-
27. Eventuelt
20.04G00 - 2015/00511

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
-

Beslutning
-
28. Meddelelser fra kunstrådets medlemmer
20.04G00 - 2015/00515

Sagsfremstilling
-

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
-

Beslutning
-


Mødet startet:


Mødet hævet: