Kulturrådet

Publiceret 01-06-2015

Mandag den 01-06-2015 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
32 Godkendelse af protokol Kulturrådet
33 Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
34 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
35 Børne og Ungepuljen 2015: Kompost til 4H-haverne i Græsted
36 Børne Ungepuljen 2015 - Ansøgning fra KFUM Spejderne Annisse Gruppe.
37 Børne og Ungepuljen 2015: DDS Ramløse Gruppe
38 Børne og Ungepuljen 2015: Ansøgning fra Græsted Frikirke
39 Børne og Ungepuljen 2015: Ansøgning fra Dramaterne
40 Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om støtte til kunstudstillingen The Voyage
Out på Munkeruphus
41 2015 Sæsonbooking aug. 2015- juni 2016
42 Voksenundervisning 2014 afregning af tilskud
43 Kulturprisen 2015
44 Foreningskurser 2015, både for Idrætsforeninger og kulturelle foreninger
46 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Anne Bjørner Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Niels Henriksen
Tonny Jensen


Meddelelser:
Orientering om Kulturhavn samt Nordsjællands Museumsforening v/Birgit Sørensen

Åbne

32. Godkendelse af protokol Kulturrådet
18.00Ø00 - 2015/01100

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 07. april 2015.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende protokollen fra den 07. april 2015.


Beslutning
1. Godkendt.
Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.33. Meddelelser fra Kulturrådets formand, næstformand og øvrige medlemmer
18.00Ø00 - 2015/01101
Sagsfremstilling

 • Meddelelser fra formanden:

Ved Kulturrådets møde den 07.04. 2105 - behandling af pkt. 21 - ansøgning om tilskud til Kildemarked i Tisvildeleje. Der blev ikke truffet beslutning, idet der manglede regnskab fra foreningen. På mødet blev det besluttet, at når regnskab var modtaget skulle det sendes til samtlige rådsmedlemmer, som skulle melde ind med beløbsstørrelse til ansøgningen.
Ud fra tilbagemeldingerne, har Kulturrådsformanden truffet beslutning om, at der gives et tilskud på 15.000 kr. Beløbet udbetales først efter den 01. juni 2015.

 • Ansøgning fra Rudolph Tegners Museum om tilskud til koncerten KVINDESTEMMER I NY MUSIK. Der søges om tilskud på 12.000 kr. Koncerten afvikles som en del af Rudolph Tegners Museums særudstilling: "Tegner og kvinderne - set af Suste Bonnen".

Koncerten afholdes søndag den 16. august kl. 17:00.

 • Meddelelser fra næstformanden
 • Meddelelser fra øvrige medlemmer

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen fra formanden til efterretning samt beslutte tilskud til ansøgning fra Rudolph Tegners Museum
 2. at tage orienteringen fra næstformanden til efterretning.
 3. at tage orienteringen fra øvrige medlemmer til efterretning.

  Beslutning
 4. Tiltrådt med tilskud på 15.000 kr. til Kildemarked i Tisvilde.

Tiltrådt med tilskud på 12.000 kr. til koncerten Kvindestemmer i ny musik på Rudolph
Tegners Museum.
2. Næstformandens orientering taget til efterretning.
3. Øvrige medlemmers orientering taget til efterretning.
Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.


34. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00Ø00 - 2015/01103

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Oversigt over Kulturrådets puljer
 • Opgørelse Kulturrådspuljen
 • Opgørelse Børne og Ungepuljen
 • Forslag om at droppe indsendelse af regnskaber fra foreninger, der søger Kulturrådspuljen. Kan evt. foregå i en forsøgsperiode for resten af indeværende år.

Dette vil lette arbejdsgangen væsentligt.

 • Opfølgning på Aktivitetstilskud 2015 - et restbeløb på området, kan evt. bruges på aktiviteter for foreningerne - f.eks. kurser (se selvstændigt punkt om kurser)
 • Godkendelse af ny forening: Nordsjællands Hifi- og Musikklub (udelukkende lokalelån) samt foreningen Helsinge, Danmarks bedste børneby.
 • Afholdelse af fællesmøde: KIU & Kulturrådet (i november, enten den 3. eller den 24.)

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger:
 • Kulturkonference 2015 i Skanderborg den 18.-20. september 2015.
  Lotte Starck og Lars Thomsen ønsker at deltager. Administrationen sørger for tilmelding.
 • Der afholdes ekstraordinært Kulturrådsmøde mandag den 08. juni 2015 kl. 17:00-18:00 i Kulturhuset, hvor Kulturrådet afgiver høringssvar på budget 2016-2019 - prioriteringskatalog med mange forslag til besparelser skal behandles i KIU den 02. juni 2015 - Materiale sendes til Kulturrådet efter KIU-mødets afholdelse.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.


35. Børne og Ungepuljen 2015: Kompost til 4H-haverne i Græsted
18.13A00 - 2015/14027

Sagsfremstilling
4H-haverne i Græsted har fremsendt ansøgning om tilskud til påkørsel af kompost til 4H-havene i Græsted. Ansøgningen er modtaget den 16. april 2015.
Det ansøgte beløb er lige som i 2014 på 3.750 kr.

Ansøgningen har været forelagt hos Kulturrådets formand den 16. april 2015, da ansøgningen ikke har kunnet vente til Kulturrådets møde, den 01. juni 2015.
Kulturrådets formand har tiltrådt ansøgningen med beløbet 3.750 kr.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Ansøgning om tilskud på 3.750 kr.
Finansieres via Børne og Ungepuljen


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende formandsbeslutningen med beløbet 3.750 kr. til 4H i Græsted.


Beslutning

 1. Tiltrådt med beløbet 3.750 kr fra børne- og Ungepuljen.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.


36. Børne Ungepuljen 2015 - Ansøgning fra KFUM Spejderne Annisse Gruppe.
18.14A00 - 2015/13813

Sagsfremstilling
KFUM Spejderne, Annisse Gruppe søger om tilskud på 12.990 kr. til 2 stk. patruljetelte.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Ansøgning på 12.990 til 2 stk. patruljetelte.
Finansieres fra Børne- og Ungepuljen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til det ansøgte.


Beslutning

 1. Tiltrådt med beløbet, 12.990 kr. til det ansøgte fra Børne- og Ungepuljen.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.
37. Børne og Ungepuljen 2015: DDS Ramløse Gruppe
18.13A00 - 2015/16605

Sagsfremstilling
DDS Ramløse Gruppe har fremsendt ansøgning om tilskud til indkøb af nye telte, bund og kasser til transport.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Ansøgning på 15.000 kr.
Regnskab fra foreningen er indsendt.
Finansieres fra Børne- og Ungepuljen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til det ansøgte.


Beslutning

 1. Tiltrådt med beløbet 15.000 kr. til det ansøgte fra Børne- og Ungepuljen.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.


38. Børne og Ungepuljen 2015: Ansøgning fra Græsted Frikirke
18.14A00 - 2015/15746

Sagsfremstilling
Græsted Frikirke har fremsendt ansøgning om tilskud fra Børne og Ungepuljen.
Det ansøgte er:
Bord til computer og mixer, fodboldmål - udendørs, bord til tegning, tæpper (løse),
legeredskaber i god kvalitet samt computer og software til lys og lydarbejde


Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Ansøgning for i alt 15.000 kr.
Finansieres fra Børne og Ungepuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til det ansøgte.

  Beslutning
 2. Tiltrådt med beløbet 15.000 kr. til det ansøgte fra Børne- og Ungepuljen.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.


39. Børne og Ungepuljen 2015: Ansøgning fra Dramaterne
18.14A00 - 2015/16988

Sagsfremstilling
Dramaterne har fremsendt ansøgning om tilskud til div. rekvisitter/materialer til brug i forbindelse ved deres arbejde.
Der ansøges om LED moving lights og LED PAR-lamper. Det ansøgte er skrevet i prioriteret rækkefølge.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om samlet 14.418, 84 kr.
Finansieres fra Børne og Ungepuljen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende et beløb til det ansøgte.


Beslutning

 1. Tiltrådt med beløbet 14.418.84 kr. fra Børne- og Ungepuljen.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.


40. Kulturrådspuljen 2015: Ansøgning om støtte til kunstudstillingen The Voyage Out på Munkeruphus
18.14A00 - 2015/14582

Sagsfremstilling
Munkeruphus har i samarbejde med kurator på udstillingen, Therese Maria Gram, fremsendt ansøgning om tilskud til kunstudstillingen The Voyage Out, som finder sted på Munkeruphus fra den 06. oktober 2015 til den 15.08. 2016.

Ansøgningen indeholder beskrivelse og budget for kunstudstillingen.

The Voyage Out er en gruppeudstilling kurateret af Therese Maria Gram. Udstillingen tager afsæt i Munkeruphus's egen historie som et kunstnerhjem, hvor kunstneriske eksperimenter og udvekslinger fandt sted. Udstillingen vil udfolde sig indenfor og i haven omkring Munkeruphus, hvor de otte inviterede kunstnere vil producere specifikke værker i stor skala.
I udstillingsperioden vil der hver søndag være events i form af oplæsninger og performances.

Det samlede budget for kunstudstillingen The Voyage Out er på 142.400 kr.
Der er modtaget 30.000 kr. fra Statens Kunstfond og Nationalbankens Jubilæumspulje er søgt om 30.000.
Der ansøges om tilskud på 30.000 hos Kulturrådet til omkostninger i forbindelse med realiseringen af udstillingen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om tilskud på 30.000 kr.
Finansieres via Kulturrådets pulje.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et beløb til det ansøgte.Beslutning

 1. Tiltrådt med tilskud på 30.000 kr. til det ansøgte.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.


41. 2015 Sæsonbooking aug. 2015- juni 2016
18.00G00 - 2014/38874

Sagsfremstilling
Foreningerne er tilskrevet om ansøgning om lokaleønsker for sæson 2015/2016 og ansøgningsfristen var 1. maj. Alle foreninger der ønsker lokaler, haller og anlæg i sæson 2015/2016, skal indgive ønsker om lokaler via Interbook på www.booking.gribskov.dk.
Pyramidens lokaler bookes for sæson 2015/2016 som hidtil.

Der har været afholdt møde med aftenskolerne den 09. april 2015 om fordeling af tider i Datastuerne. På mødet var der enighed om fordeling af tider i datastuerne i hhv. Gilleleje og Helsinge.

Administrationen har godkendt indkomne ansøgninger for sæsonbookinger for 2015/2016. Administrationen har foretaget fordeling af lokaler og brugerne får besked ultimo maj / primo juni.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.
42. Voksenundervisning 2014 afregning af tilskud
18.14G00 - 2015/02556

Sagsfremstilling
I henhold til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning indsende revideret regnskab for den, i det foregående kalenderår, afholdte undervisning senest d. 25. marts.

Kultur og Fritid har udarbejdet opgørelse over foreningernes regnskaber for 2014. Regnskaberne beror i sagen.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.


Bilag
Voksenundervisning regnskab 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende regnskabet 2014 for den folkeoplysende voksenundervisning
 2. at udtage Bevar mig vel til yderligere gennemgang

  Beslutning
 3. Nyt bilag uddelt på mødet, idet der var ændring i Holbo Herreds Væverforenings tilbagebetaling. Regnskab for 2014 for den folkeoplysende voksenundervisning blev godkendt.
 4. Bevar mig vel tages ud til yderligere gennemgang.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.

43. Kulturprisen 2015
18.15G00 - 2015/01099

Sagsfremstilling
Fremlæggelse og vurdering af indkomne forslag til modtagelse af kulturprisen 2015 og beslutning om indstilling af kandidat til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.
Foreninger, grupper og personer har således haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til at modtage prisen. Frist for indsendelse af kandidater var den 18. maj 2015.

Kulturrådets forslag til kandidat til Kulturprisen 2015 videresendes til behandling i Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11. august 2015.

Navnet på prismodtageren offentliggøres på Byrådets møde den 23. november 2015.

Lovgrundlag
Der er ikke lovgivet vedrørende dette.

Økonomi
Gavecheck på 5.000 kr. samt blomster.

Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller til Kulturrådet :

 1. at Kulturrådet kommer til enighed om en kandidat til Kulturprisen 2015, der kan indstilles til godkendelse hos Kultur og Idrætsudvalget

  Beslutning
 2. Der er modtaget 9 ansøgninger til Kulturprisen 2015. Et enigt Kulturråd indstiller en kandidat til Kultur- og Idrætsudvalgt, som behandles på KIU-mødet den 11. august 2015. Kulturprisen overrækkes på byrådsmødet den 23. november 2015.

Anne Bjørner var inhabil under behandling af punktet.
Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.


44. Foreningskurser 2015, både for Idrætsforeninger og kulturelle foreninger
18.13A00 - 2015/16989

Sagsfremstilling
På Kulturrådets møde den 07. april 2015 blev Aktivitetstilskud for 2015 behandlet. Lignende punkt blev behandlet på Idrætsrådets møde den 08. april 2015.
Der ses nu et restbeløb på området, som kan bruges på aktiviteter for foreningerne - f.eks. kurser.
Gennem årene har Kulturrådet arrangeret foreningskurser både for de kulturelle foreninger og idrætsforeningerne. Dette skal naturligvis gerne fortsætte.

På Idrætsrådets møde den 08. april 2015 blev der givet udtryk for, at der er stor interesse for at bruge en større del af restbeløbet fra aktivitetstilskudspuljen på foreningskurser for idrætsforeninger samt kulturelle foreninger. Idrætsrådet har i forvejen afsat 9.000 kr. til kursusområde for 2015.

Administrationen har arbejdet videre med emnet, og foreslår begge råd om at tilbyde foreningerne et nyt foreningslederkursus. Et lignende kursus blev for år tilbage afholdt med stor succes - og stort udbytte for de deltagende kursister.

Foreningskursus, der påtænkes afholdt er DIF's kommunale lederakademi, og administrationen har rettet henvendelse til DIF's uddannelsesafdeling. Administrationen vil på mødet fremlægge tankerne omkring lederakademiet. Lignende vil ske på Idrætsrådsmødet den 08. juni 2015, da dette råd skal drøfte Idrætspolitikkens handlingsplaner - og her er der fokus på foreningslederkurser.
Kursusrækken påtænkes at starte i september/oktober 2015 og slutte i februar/marts 2016.
Økonomi
Oplyses på mødet.
Kommunalt lederakademi finansieres fra restbudget Aktivitetstilskud 2015.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende det foreslåede kursus/lederakademi samt det foreslåede beløb.Beslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.
46. Eventuelt
18.13A00 - 2015/02555


Beslutning

 1. Formanden var ærgerlig over, at de to dialogmøde måtte aflyses p.g.a. for få tilmeldte. Anne Bjørne omtalte koncert i Mårum, som ikke havde så mange deltagere som ønsket. Der var et stort ønske om at få omtale af foreningernes arrangementer omtalt i den fælles kommunale annonce i Ugeposten. Hun rejste spørgsmål om, hvordan foreningerne kommer med. Administrationens svar var, at der henvises til Gribskov Kommunes Kommunikationsstrategi. Kulturrådet ønsker, at dette emne skal være på dagsordenen, når der afholdes fællesmøde mellem Kulturrådet og KIU den 03. november 2015.

Fraværende: Tonny Jensen og Niels Henriksen.


Mødet startet:
06:00 PM

Mødet hævet:
08:10 PM