Kulturrådet

Publiceret 26-01-2015

Mandag den 26-01-2015 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af protokol
2 Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer 2015
3 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder 2015
4 Ansøgning om støtte Fam Koppel . Cafe Classic
5 Ansøgning om støtte Talentcafe . Cafe Classic
6 Ansøgning om støtte. Annisse Lokalråd
7 Ansøgning om støtte - Horisont Festival i Dronningmølle
8 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Flemming Christensen
Sidse Klarlund Lotte Starck
Christian Friis Birgit Sørensen
Annelise Thomassen Niels Henriksen
Tonny Jensen Lars Thomsen
Bodil Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Sidse Klarlund
Annelise Thomassen
Lars Thomsen


Meddelelser:
Formanden, Ole M. Jørgensen bød velkommen til Kulturrådets nye sekretær, Susanne Jørgensen. Birgit Sørensen ville gerne vide, om Susanne Jørgensen er med ved et enkelt møde, eller om det er permanent. Formanden kunne meddele, at det er permanent.

Åbne

1. Godkendelse af protokol
18.00Ø00 - 2015/01100

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 8. december 2014.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 8. december 2014.

  Beslutning

Godkendt.
Fraværende Annelise Thomassen, Lars Thomsen og Sidse Klarlund

2. Meddelelser fra Kulturrådets formand / medlemmer 2015
18.00Ø00 - 2015/01101

Sagsfremstilling

 • Nyt fra formanden
 • Nyt fra medlemmer af KulturrådetAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Taget til efterretning - med følgende bemærkninger:

 • Der har været afholdt afskedsreception for Kirsten Drefeld den 15. januar 2015.
 • Takkekort fra Kirsten Drefeld blev læst op af formanden.
 • Formanden gennemgik kort opsamling over rådets arbejde for 2014. Der har imidlertid ikke været afholdt kurser i 2014.
 • Chr. Friis har deltaget i LAG-møde. Rådet ønskede yderligere oplysninger om LAG. Disse kommer fra Chr. Friis. Rådet ønsker en drøftelse af LAG - sættes på dagsordenen på rådets næste møde.

Fraværende Annelise Thomassen, Lars Thomsen og Sidse Klarlund

3. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning - Kulturrådets møder 2015
18.00Ø00 - 2015/01103

Sagsfremstilling
Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning:

 • Økonomisk oversigt
 • Bemandingen på kontoret hos Idræt og Folkeoplysning fra den 16. januar 2015
 • Dagsordener, bilag og protokol til/fra Kulturrådets møder (fremadrettet via mail)

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.


Beslutning
Taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Susanne Jørgensen gennemgik kort ændringerne hos administrationen i Idræt og Folkeoplysning, efter Kirsten Drefelds afsked.
Susanne Jørgensen overtager sekretærfunktionen i Kulturrådet og overtager arbejdet med de kulturelle foreninger. Administrationen udsender brev til samtlige foreninger i uge 5, hvor der orienteres om ændringerne.
Fremadrettet ønsker administrationen, at dagsordener, bilag og protokol udsendes til rådets medlemmer elektronisk.
Formand og næstformand inviteres til møde med centerchef og rådets sekretær i uge 6, hvor der skal finde en drøftelse sted omkring ressourcer, og praktiske ting omkring administrationen for Kulturrådet. Budgettal for den økonomiske oversigt mangler. Udsendes sammen med protokollen til rådets medlemmer.
Fraværende Annelise Thomassen, Lars Thomsen og Sidse Klarlund.


4. Ansøgning om støtte Fam Koppel . Cafe Classic
18.13G00 - 2015/00369

Sagsfremstilling
Café Classic fremsender ansøgning om støtte til arrangement med familien Koppel (trio) den 12. marts 2015. Der vil være sang og fortælling om Koppel-familien.
Der søges om et tilskud på 22.000 kr. til arrangementet. Der er entre til arrangementet a 180 kr. Budget er vedlagt ansøgningen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 22.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Bilag. Ansøgning om støtte til arrangement Fam. Koppel. Dokument nr. 2015/00369 001

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til arrangementet med familien Koppel.


Beslutning
Godkendt med beløbet 10.000 kr. som underskudsgaranti.
Fraværende Annelise Thomassen, Lars Thomsen og Sidse Klarlund

5. Ansøgning om støtte Talentcafe . Cafe Classic
18.13G00 - 2015/00368

Sagsfremstilling
Café Classic fremsender ansøgning om støtte til talentcafé søndag den 10. maj 2015. Copenhagen Guitar Duo optræder.

Der søges om et tilskud på 3.000 kr. til honorar til Guitarduo. Der er entre til arrangementet a 50 kr.
Budget er vedlagt ansøgningen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Der søges om 3.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.


Bilag
Bilag. Ansøgning om tilskud. Talent Café. Dokument nr. 2015/00368 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til talentcafé til Café ClassicBeslutning
Godkendt med beløbet 2.000 kr. som underskudsgaranti.
Fraværende Annelise Thomassen, Lars Thomsen og Sidse Klarlund.
6. Ansøgning om støtte. Annisse Lokalråd
18.13G00 - 2015/00370

Sagsfremstilling
Annisse Lokalråd fremsender ansøgning om støtte til arrangement den 4. februar 2015. Forfatter og biolog Flemming Rune er inviteret til at holde foredrag om bogen Tisvilde Hegn i forbindelse med lokalrådets 25 års jubilæum.
Der søges om 5.000 kr. til dækning af det forventede underskud. Der er entre til arrangementet a 50 kr.
Årsregnskab for Annisse Lokalråd 2013 er vedlagt.

Lovgrundlag
Kulturstrategien. Tilskudspolitik.

Økonomi
Der søges om 5.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.

Bilag
Bilag. Ansøgning om tilskud til foredrag. Dokument nr. 2015/00370 002

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende en underskudsdækning til arrangementet med forfatter og biolog Flemming Rune.

  Beslutning

Godkendt med beløbet 3.000 kr. i tilskud.
Fraværende Annelise Thomassen, Lars Thomsen og Sidse Klarlund.
7. Ansøgning om støtte - Horisont Festival i Dronningmølle
18.13G00 - 2015/02303

Sagsfremstilling
Horisont Festival i Dronningmølle fremsender ansøgning om støtte til arrangement med musik fra lokalsamfundet og nærområdet. Der vil være underholdning for de mindste børn.
Der søges om et tilskud på 20.000 kr. til arrangementet.
Budget er vedlagt ansøgningen.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
Der søges om 22.000 kr.
Finansiering via Kulturrådets pulje.


Bilag
Bilag Horisont Festiaval

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet.

 1. at godkende et tilskud til arrangementet Horisont Festival i Dronningmølle.Beslutning
Godkendt med beløbet 7.500 i tilskud og 7.500 kr. i underskudsgaranti.
Fraværende Annelise Thomassen, Lars Thomsen og Sidse Klarlund

8. Eventuelt
18.13A00 - 2015/02555


Beslutning
Der var en drøftelse af markedsføring af Kulturrådet, som ikke fungerer optimalt.
Der blev talt om Kulturrådets folder, som kan sendes ud til de kulturelle foreninger, lige som der kan laves pressemeddelelser om Kulturrådets puljer m.v. Rådet kan evt. medvirke ved kulturnætter i Gilleleje og Helsinge. Der blev fremsat ønske om, at netop markedsføring af Kulturådet kommer på dagsordenen til næste Kulturrådsmøde.
Susanne Jørgensen foreslog, at man i lighed med Idrætsrådet kan arbejde med dialogmøder med de kulturelle foreninger - med møder rundt om i kommunen. Susanne Jørgensen udarbejder oplæg til næste Kulturrådsmøde.
Der var spørgsmål til kulturpas.
Fraværende Annelise Thomassen, Lars Thomsen og Sidse Klarlund.Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:10 PM