Idrætsrådet

Publiceret 22-09-2015

Tirsdag den 22-09-2015 kl. 18:10

Indholdsfortegnelse:

Åbne
31 Ansøgning fra Gilleleje Bokseklub om tilskud til lokaleleje v/DM-stævne den
27.-29. november 2015

Medlemmer:

Flemming C. Larsen Allan Toft Jensen
Thomas Møllenberg Marianne Christensen
Bente Knudsen Niels Jørgen Larsen
Erling Marcussen Bjarne Frølund
Mai Smedegaard Inger Hansen
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Allan Toft Jensen
Niels Jørgen Larsen


Meddelelser:
Ingen.
Åbne

31. Ansøgning fra Gilleleje Bokseklub om tilskud til lokaleleje v/DM-stævne den 27.-29. november 2015
18.20A00 - 2015/29555

Sagsfremstilling
Gilleleje Bokseklub har fremsendt ansøgning om tilskud til lokaleleje i Gillelejehallen i dagene 27.-29. november 2015 forbindelse med afholdelse af DM i boksning.

Ansøgningen fremlægges til behandling i Idrætsrådet - på ekstraordinært møde, den 22. september 2015, idet Rådet er samlet denne dag/aften i forvejen til et uformelt møde.
I forbindelse med dette møde, afholdes ekstraordinært møde med dette ene punkt på dagsordenen.

Gilleleje Bokseklub har fået overdraget værtsskabet af DM i år, hvor alle aldre fra U15, U17, U19 samt seniorer og eliteboksere deltager. Stævnet skal afholdes i dagene 27.-29. november 2015 - med kampe over alle tre dage. Da arrangørklubben forventer, at det bliver et meget stort stævne - med omkring 300 deltagere, har de valgt at henlægge det til Gillelejehallen, som har faciliteterne til så stort et arrangement.
Tidligere har Gilleleje Bokseklub afholdt større stævner i hallen på Gilbjergskolen; men deltagerantallet har ikke tidligere været så stort, som det forventes ved kommende DM.

Gilleleje Bokseklub har kontaktet Gillelejehallen for tilbud for leje af de tre dage.
Lejen for de tre dage er 22.000 kr.
Det er denne halleje, som Gilleleje Bokseklub søger om tilskud til at få dækket.

Idrætsrådet har i sit møde den 27. januar 2015 behandlet lignende ansøgning, hvor der blev ansøgt om tilskud til afholdelse af DM. Her blev der givet afslag med den begrundelse, at Idrætsrådet ikke har nogen puljer, der dækker tilskud til stævner og lign.

Idrætsrådet har i samme møde behandlet Idrætsrådets puljer for 2015, hvor det blev besluttet, at Idrætsrådspuljen kun opdeles i to puljer; nemlig Materialepulje og Kursuspulje.
I den forbindelse var der en drøftelse af, om Idrætsrådet skulle have en Stævne- og Eventpulje i 2015, som de har haft for år tilbage. Rådet besluttede, at der kun skal være to puljer inden for rådets ramme.

Ud fra ovenstående anbefaler Administrationen, at Idrætsrådet giver afslag på ansøgningen, da rådet har ikke nogen puljer, der dækker tilskud til stævner og lign.


Økonomi
Der søges om 22.000 kr. til dækning af lokaleleje i Gillelejehallen for dagene 27.-29. november 2015 til afholdelse af DM i boksning.


Bilag
Ansøgning fra Gilleleje Bokseklub.

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Idrætsrådet

  1. at der gives afslag på ansøgningen, idet rådet ikke har nogen puljer, der dækker tilskud til stævner og lign.Beslutning
Der gives et ekstraordinært lokaletilskud på 16.500 kr. (75% af det ansøgte beløb på 22.000 kr.) Beløbet finansieres fra Lokaletilskudspuljen, som endnu ikke er opbrugt.
Thomas Møllenberg var inhabil - og deltog ikke i behandling af punktet.
Fraværende: Allan Thoft Jensen og Niels Jørgen Larsen.
Mødet startet:
06:10 PM

Mødet hævet:
06:35 PM