Beredskabskommissionen

Publiceret 16-12-2015

Onsdag den 16-12-2015 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
1 Status for beredskabssammenlægning

Medlemmer:

Kim Valentin Politidirektøren Nordsjællands Politi
Lasse Røssell Kirsten Madsen
Henrik Jarl Fugl Leif Ammitsbøl
Mikkel Andersen Jesper Balling Nielsen
Børge Sørensen Observatør Søren Brandt
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Børge Sørensen

Meddelelser:Efterretningssager

1. Status for beredskabssammenlægning
14.00A00 - 2015/28574

Sagsfremstilling
De seks kommuner Hillerød, Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs og Frederikssund er i gang med at etablere et fælles beredskabsselskab til start 1.1.2016.

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 15. september 2015 at sende den anbefalede model 2A for risikobaseret dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, med efterfølgende behandling i den fælles beredskabskommission i januar og i de seks kommuner i marts 2016.

På møde den 23. november 2015 tog Gribskov Kommunes byråd til efterretning at Beredskabskommissionen den 15. september 2015 besluttede at sende den anbefalede model 2A for risikobaseret dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Byrådet godkendte endvidere Frederiksborg Brand og Redning som navn på det kommende selskab, ligesom byrådet godkendte selskabets ejerstrategi, model for udgiftsfordeling og udkast til selskabets vedtægter.

På mødet vil der blive givet en orientering om status for arbejdet med Frederiksborg Brand og Redning og om det videre forløb.

Lovgrundlag
Beredskabsloven, Lovbekendtgørelse 660 af 10.6.2009.
Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, bekendtgørelse 765 af 3.8.2005.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

  1. At orienteringen tages til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning

Fraværende: Børge Sørensen


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM