Ældrerådet

Publiceret 26-05-2015

Tirsdag den 26-05-2015 kl. 09:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
11 Ældremesse 2015

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

11. Ældremesse 2015
00.01G00 - 2015/03812

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges Ældrerådet med henblik på at afgive bemærkninger til Social- og Sundhedsudvalget til brug for beslutning om rammerne for afholdelse af den årlige Ældremesse i Gribskov Kommune.

Baggrund
Ældremessen afholdes hvert år på FN´s internationale Ældredag 1. oktober.

Formålet med Ældremessen er, at give kommunens borgere +65 år mulighed for at mødes og få indsigt i den mangfoldighed, der er af leverandører, produkter, foreninger og muligheder generelt på ældreområdet.


I 2014 var der tilmeldt 32 organisationer bestående af private firmaer, leverandører, frivillige m.fl., og deltagerantallet var et sted mellem 250 og 350 personer.

I 2014 blev Gribskov Kommunes Seniorpris overrakt af formanden for Social- og Sundhedsudvalget. Overrækkelsen af denne fandt sted på Ældremessen, hvilket den også forventes at gøre i 2015.

Seniorprisen, der uddeles til en person, en gruppe, en forening eller en organisation, uddeles for at påskønne og anerkende den frivillige indsats på ældreområdet i Gribskov Kommune samt skabe opmærksomhed om den frivillige indsats på ældreområdet i Gribskov.

Et indstillingsråd indstiller op til tre kandidater til Social- og Sundhedsudvalget, som træffer den endelige beslutning om, hvem der skal indstilles til Seniorprisen.

Ældremessen 2015
I det følgende beskrives de rammer, der traditionelt er i forbindelse med afholdelse af ældremessen i Gribskov Kommune.

Messen har tidligere været afholdt i Mosteriet i Græsted. Tanken er, at messen afholdes i forskellige lokalområder fra år til år, og i 2014 blev Ældremessen afholdt i Kultursalen ved Gribskov Gymnasium. I år er det foreslået at afholde Ældremessen i Gillelejehallen.

Følgende indhold for messen kan skitseres:

  • Ældremessen afholdes i Møllesalen og i Møllestuen i Gillelejehallen.
  • Ældremessen afvikles i tidsrummet 13.30 - 16.00
  • Administrationen inviterer borgere i alderen +65 til at besøge messen
  • Administrationen inviterer kommunale enheder og private firmaer, leverandører, frivillige foreninger og frivilligcentre m.fl. til at udstille produkter og fortælle om deres tilbud
  • Der serveres kaffe og kage fra buffet


Administrationen udarbejder et egentligt program, hvor de forskellige udstillere vil blive præsenteret.

Administrationens anbefaling
Administrationens anbefaler, at Ældremessen 2015 afholdes indenfor ovenstående rammer. Ældremessen afholdes i Gillelejehallen og den skitserede fremstilling af indhold bibeholdes som hidtil.

Lovgrundlag
LBK nr. 254 af 20/03/2014 Lov om Social Service § 79

Økonomi
Forventede udgifter:
Leje af Gillelejehallen kr. 7.000
Forplejning anslået 300 personer kr. 6.000
Pynt mm. kr. 2.400
I alt anslåede udgifter: kr. 15.400

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:
1. at afgive bemærkninger til de skitserede rammer for afholdelse af Ældremessen i 2015

Beslutning
Ældrerådet har ingen bemærkninger til oplægget og kan tilslutte sig de skitserede rammer for Ældremessen.


Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
12:00 PM