Teknisk Udvalg

Publiceret 09-12-2014

Tirsdag den 09-12-2014 kl. 14:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
159 Frigivelse af anlægssum til ombygning af Skærød Genbrugsplads

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Brian Lyck Jørgensen
Susan Kjeldgaard Knud Antonsen
Jørgen Emil Simonsen Poul-Erik Engel Høyer
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Susan Kjeldgaard
Poul-Erik Engel Høyer


Meddelelser:
- Bo Jul Nielsen orienterede om, at møde i Gribskov vandløbslaug er udsat
- Bo Jul Nielsen orienterede om, at Naturstyrelsen gør tiltag mod indførelse af betalingsparkering
- Administrationen orienterede om sagen vedr. Boserupvej 25
- Administrationen orienterede om, at der er iværksat evaluering ag ombygningen af genbrugsstationen Højelt

Åbne

159. Frigivelse af anlægssum til ombygning af Skærød Genbrugsplads
07.00G00 - 2013/31760

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Teknisk Udvalg med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget om indstilling til Byrådet.
Da Teknisk Udvalg holder ekstraordinært møde umiddelbart før Økonomiudvalgets møde kan de nødvendige materialer i form af Teknisk Udvalgs anbefaling først være til rådighed på Økonomiudvalgets møde.

Med baggrund i byrådets indstilling d. 17.06.2013 og Teknisk Udvalgs beslutning 08.10.2014, fremsendes beslutningsforslag vedr. frigivelse af anlægsmidler til udbygning af Skærød Genbrugsplads.

Forslaget fremsendes med henblik på en præcisering af beløbsrammen til at omhandle hele anlægsprojektet.

Den samlede anlægsbevilling udgør 5.800.000,- og arbejderne omhandler det reducerede anlægsprojekt jvf. dispositionsforslaget samt etablering af ny mandskabsbygning.

Anlægsarbejderne er igangsat på baggrund af tidligere beslutninger, herunder inddragelse af erfaringer fra ombygningen af Højelt Genbrugsplads.
Af hensyn til gennemførselen af hele projektet ønskes den endelige ramme præciseret.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Der er på anlægsbudgettet afsat 5,8 mio. kr. til Nedsænkning af containere på Skærød Genbrugsstation.

Der ansøges om frigivelse af 5,8 mio. kr. fra anlægsprojektet Nedsænkning af containere på Skærød Genbrugsstation til gennemførelse af ovenstående arbejder.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at

  1. at frigive 5,8 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 5,8 mio. kr. fra anlægsprojektet Nedsænkning af containere på Skærød Genbrugsstation til gennemførelse af ovenstående udbygning af Skærød Genbrugsstation.Beslutning

  1. Anbefalingen tiltrådt

Fraværende : Susan Kjeldgaard og Poul-Erik Engel Høyer


Mødet startet:
02:30 PM

Mødet hævet:
02:45 PM