Økonomiudvalget

Publiceret 15-12-2014

Mandag den 15-12-2014 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
335 Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden

Medlemmer:

Kim Valentin Jannich Petersen
Poul-Erik Engel Høyer Nick Madsen
Jonna Hildur Præst Flemming Møller
Bo Jul Nielsen Jan Ferdinandsen
Anders Gerner Frost  
   

Godkendelse af dagsorden:
Punkt 336: Økonomiudvalget godkendte, at sagen blev behandlet, selvom dagsordnen ikke var udsendt fire dage før mødet.
Dagsorden herefter godkendt.


Fraværende:
Jan Ferdinandsen

Meddelelser:Efterretningssager

335. Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden
04.01G00 - 2014/23175

Sagsfremstilling
Punkt 336: Drift af idrætsarealer områder efter den 15.04.2015


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
-


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
-


Beslutning
-


Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 336: Økonomiudvalget afgav anbefaling til Byrådet.

Mødet startet:
03:32 PM

Mødet hævet:
03:38 PM