Kunstrådet

Publiceret 04-12-2014

Torsdag den 04-12-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
23 Kunstrådet 21-10-14 Fremvisning af Kunstdatabasen
24 Kunstråd 4-12-14, Copydan Billedkunst
25 Kunstrådet 4-12-14, fratrædelse af sekretærposten
27 Strategiplan for Kunstrådet 4-12-2014
28 Kunstrådet 4-12-14, Skulptur af Jørgen Willerup
29 Eventuelt (Kunstrådet)


Efterretningssager
26 Meddelelser fra Administrationen (Kunstrådet)

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Flemming Møller
Christine Scherfig Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Hans Jørgen Albertsen
Flemming Møller
Helle Nanny Brendstrup


Meddelelser:Åbne

23. Kunstrådet 21-10-14 Fremvisning af Kunstdatabasen
00.15G00 - 2014/41535

Sagsfremstilling
Jens Peters deltog i sidste møde og fremviste Kunstdatabasen.
Jens Peters deltager i dette møde og fremviser en PDF udgave, som medlemmerne fra Kunstrådet kan få på deres PC´ere.


Administrationens indstilling
-Administrationen indstiller:
1. at fremvisningen tages til efterretningBeslutning
Jens Peters lagde Kunstdatabasen ind på de fremmødte deltageres pc´ere.
24. Kunstråd 4-12-14, Copydan Billedkunst
85.00A00 - 2014/47686

Sagsfremstilling
Copydan Billedkunst www.billedkunst.dk har henvendt sig til Kultur- og Fritid med et tilbud om at oprette en online kunstdatabase for Gribskov Kommune.
Copydan Billedkunst er en nonprofit organisation, som bygger bro mellem kunstnere og brugere af kunst. De er godkendt af Kulturministeriet til at udveksle billedlicenser, der dækker alle kunstnere og fotografer.
Firmaet har allerede oprettet aftaler i Brande-Ikast, Lolland, Næstved og Fauerskov kommuner.
Cecilie Emilie Græsholst, representant for firmaet, er villig til at komme på et møde og fremvise produkt og priser.

Kultur og Fritid har sagt ja tak til at se produktet i det nye år.Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler:
at Kunstrådet tager stilling til om der ønskes en fremvisning af produktet.


Beslutning
Kunstrådet ønsker også at se Copydan Billedkunst´produkt, gerne en dag ved 16-18 tiden. Alle medlemmer behøver ikke at være til stede.
25. Kunstrådet 4-12-14, fratrædelse af sekretærposten
85.00A00 - 2014/47913

Sagsfremstilling
Hanne Scharff Andreasen, som har været sekretær for Kunstrådet i 4½ år, ønsker at fratræde posten.
Der skal på dette møde findes en anden sekretær.
Der kan evt søges en sekretær blandt medarbejderne i hele kommunen og så træder Hanne Scharff Andreasen ud af Kunstrådet.


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kunstrådet:
1. at der tages stilling til sekretærfunktionen


Beslutning
Helle Nanny Brendstrup har meldt sig som sekretær emne. Kunstrådet takker for dette, og betragter Helle som valgt. Hanne Scharff Andreasen fortsætter som menigt medlem.27. Strategiplan for Kunstrådet 4-12-2014
18.00G00 - 2014/18067

Sagsfremstilling
På mødet d 21-10-14 blev det besluttet at strategi planen skulle tilrettes og sendes ud til medlemmerne til endelig godkendelse på dette møde.
Den tilrettede strategiplan er ikke tilgået medlemmerne, så der kan ikke besluttes noget på dette møde


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til
1. at der besluttes en videre plan med strategi planen.

Beslutning
Kunstrådet imødeser den færdigreviderede strategiplan fremsendt i god tid inden næste møde, så den kan godkendes der.28. Kunstrådet 4-12-14, Skulptur af Jørgen Willerup
85.00G00 - 2014/34677

Sagsfremstilling
Kunstrådet har har modtaget et forslag fra arkitekt og billedhugger Jørgen Willerup; Gilleleje, om at erhverve en af hans skulpturer til placering i rundkørslen ved Gilleleje station.
Skulpturen forestiller to kvadrater skudt ind i hinanden og har en størrelse på 200 x 150 x 150 cm.
Prisen er normalt 150.000 kr + moms. Der er dog mulighed for at forhandle prisen, da der er modtaget fondsstøtte til produktionen af skulpturen.

Efterfølgende har Kunstrådet modtaget en mail med forslag til financiering.

Økonomi
150.000 kr + moms


Bilag
Financieringsforslag fra Jørgen Willwrup.pdfFoto af skulpturen.pdf skulptur af Jørgen willerup.pdf

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller
1. at Kunstrådet tager stilling til forslaget fra Jørgen Willerup.


Beslutning
Kunstrådet synes det er en flot skulptur, men ønsker mere overordnede betragtninger over Kulturhavnsprojektet. Desuden kunne det være ønskeligt med flere kunstnere og flere projekter.
Christine Scherfig vil kontakte Jørgen Willerup for at tale om pris. Desuden vil der blive taget kontakt til politiet for at høre om krav til placering.

Åge vil på næste møde fortælle om hvilken plan der oprindelig var for havneområdet.

Det aftales at næste møde starter med at besigtige Kulturhavnen.


29. Eventuelt (Kunstrådet)
18.00G00 - 2014/15306

Sagsfremstilling
Medlemmerne har mulighed for at komme med ønsker til fremtidige emner til Kunstrådet.


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler:
1. at medlemmerne fremkommer med punkter der ønskes behandlet i 2015


Beslutning
Ældrecentret Udsigten ønsker kunst på væggene. Åge Schmidt vil til næste gang tage nogle billeder af de tomme vægge.
Punktet tages op på næste møde.

1. møde næste år afholdes i uge 7 eller 8, og de videre møder fastsættes der.

Efterretningssager

26. Meddelelser fra Administrationen (Kunstrådet)
18.00G00 - 2014/15304

Sagsfremstilling
Opbevaring af Kunstrådets billeder. Det er lovet fra Intern Service at de får tid til at fremvise de egnede lokaler som skulle befinde sig på Toftebo, inden jul

Administrationen i Kultur og Fritid meddeler at Kunstrådet får de resterende penge overført til 2015. Der er i 2014 forbrugt ca 25.000 kr af de 255.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler:
1. at meddelelserne tages til efterretning

Beslutning
Informationerne taget til efterretning

Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM