Kunstrådet

Publiceret 21-10-2014

Tirsdag den 21-10-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 Strategiplan for Kunstrådet
21 Kunstrådet 21.10-14, Oprettelse af kunstnerportal


Efterretningssager
18 Meddelelser fra Administrationen
19 Kunstrådet 21-10-14 Fremvisning af Kunstdatabasen
22 Eventuelt

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Flemming Møller
Christine Scherfig Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Svend Frandsen
Birgit Roswall
Kirsten Sommer


Meddelelser:

Åbne

20. Strategiplan for Kunstrådet
18.00G00 - 2014/18067

Sagsfremstilling
Strategiplanen for Kunstrådet er ved at være færdigudarbejdet. Den fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af Kunstrådet.
Strategiplanen ønskes fremlagt for Kultur- og Idrætsudvalget, hvilket ønskes planlagt.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller
1. at strategiplanen drøftes og der tages stilling til godkendelse
2. at der lægges tidsplan for fremlæggelse i Kultur- og Idrætsudvalget.


Beslutning
Helle Nanny Brendstrup fremkom med hendes forslag til sammenskrivning af strategien, men den mangler at blive tilpasset den oprindelige strategiplan.
Hans Jørgen Albertsen og Helle Nanny Brendstrup vil mødes indenfor de næste uger og få strategiplanen færdig. Den sendes så ud til medlemmerne i god tid, til endelig godkendelse på næste møde


21. Kunstrådet 21.10-14, Oprettelse af kunstnerportal
85.00G00 - 2014/41536

Sagsfremstilling
Der er i Kunstrådet udtrykt ønske om at oprette en portal for etablerede kunstnere. Der er ikke taget stilling til form og indhold, hvilket ønskes drøftet.
Christine Scherfig har tidligere fremsendt forslag, som skal drøftes under punktet.


Bilag
Christine Scherfig.pdf-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
1. at der tages stilling til oprettelse af kunstnerportal
2. at form og indhold drøftes.

Beslutning
Christine Scherfig´s forslag blev drøftet.
Helle Nanny Brenstrup fremviste hvilke muligheder Kunstrunden har med deres hjemmeside.Kunstrunden er etableret af 5 Nordsjællandske kommuner.
Her er de etablerede kunstnere velkomne, men de ønsker deres egen portal.

Der ønskes en politisk stillingtagen til portalen. Punktet tages op på mødet med Kultur-og Fritid.

Efterretningssager

18. Meddelelser fra Administrationen
18.00G00 - 2014/15304

Sagsfremstilling
Niels Christian Frandsen ´s skulpturer er anbragt ved den øvrige skulpturpark overfor Rådhuset.

Beslutning
Meddelelsen blev taget til efterretning
19. Kunstrådet 21-10-14 Fremvisning af Kunstdatabasen
00.15G00 - 2014/41535

Sagsfremstilling
Kunstrådet har et ønske om at se Kunstdatabasen. Jens Peters fra Kultur og Fritid er inviteret til at komme og fremvise databasen.


Beslutning
Jens Peters fra Kultur- og Fritid foreviste databasen. Der er ca 1200 værker registreret.
Der er et ønske om at medlemmerne kan få adgang til at se værkerne. Jens Peters vil undersøge om det er muligt at fremstille en PDF version. Vi inviterer Jens Peters med til 1. møde i januar.
Spørgsmålet om at alle billeder fremover skal registreres, også dem under en vis værdimæssig grænse.
Kunstrådet ønsker en projektstilling der kan bruge tiden på at registrere og kontrollere alle kunstværker vi har i kommunen..

22. Eventuelt
18.00G00 - 2014/15306

Sagsfremstilling
Medlemmerne fremkommer med emner de ønsker drøftet på kommende møderBeslutning
Der ønskes en drøftelse af, hvad vi gør med budgettet, da vi kun har koncentreret os om strategien, og næsten ikke forbrugt penge i 2014.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM