Kunstrådet

Publiceret 27-08-2014

Onsdag den 27-08-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
14 Meddelelser fra Administrationen
15 Ansøgning om tilskud til udsmykning i Dragstrup
16 Strategiplan for Kunstrådet
17 Eventuelt

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Flemming Møller
Christine Scherfig Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Smidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Kirsten Sommer

Meddelelser:
Åbne

14. Meddelelser fra Administrationen
18.00G00 - 2014/15304

Sagsfremstilling
Vi har modtaget et link til Søs Friedrichsens film om Møllestien. Filmen er sponsoreret med 10.000 kr fra Kunstrådet.

Galleri-Gejlsber i Annisse Nord ved Anna Kristne Gejlsber har inviteret Kunstrådet til at komme og se hendes atelie. Der er i første omgang takket for henvendelsen og svaret at Kunstrådet selv udvælger steder de ønsker besøge, men at det vil blive fremlagt på kommende kunstrådsmøde.

Galleri Edition har henvendt sig med tilbud om at komme og fremvise deres nyeste originale litografier.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller
1. at meddelelserne tages til efterretning.


Beslutning
Meddelelserne blev taget til efterretning, og det blev fastslået at Kunstrådet selv tager initiativ til besøg hos kunstnere og gallerier.

15. Ansøgning om tilskud til udsmykning i Dragstrup
18.00G00 - 2014/15304

Sagsfremstilling
Kunstneren Gerhard Rohwer, Dragstrup ønsker at forære Gribskov Kommune sin skulptur i sort svensk basalt. Skulpturen er 205 cm høj og vejer 1,2 tons.
Skulpturen skal anvendes til udsmykning og forskønnelse i landsbyen Dragstrup.
Kunstneren fremfører i vedlagte bilag sit forslag til placering i området og ønsker at indgå i samarbejdet omkring projektet


Økonomi
Gribskov kommune skal overtage vedligeholdelsen af området, beplante det, betale materialeudgifter og transport og opsætning, anslået af kunstneren til 50-60.000kr.

bilag
vedlagtansøgning, udsmykning i Dragstrup.pdf

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
1. at Kunstrådet tager stilling til den videre behandling af sagen

Beslutning
Kunstrådet takker nej tak til tilbudet om udsmykning i Dragstrup. Der sendes et brev til Gehard Rohwer, med tak for tilbudet.
16. Strategiplan for Kunstrådet
18.00G00 - 2014/18067

Sagsfremstilling
Revideret forslag til strategiplan forelægges af Hans Jørgen Albertsen og der arbejdes videre med planen.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
1.at der arbejdes videre med strategiplanenBeslutning
Den reviderede strategiplan blev gennemgået og drøftet. Hans Jørgen Albertsen og Helle Nanny Brendstrup vil sammen tilrette den mhp videresendelse til Kultur- og Idrætsudvalget.
17. Eventuelt
18.00G00 - 2014/15306

Sagsfremstilling
Medlemmerne fremkommer med emner de ønsker drøftet på kommende mød

Beslutning
Punkter der ønskes drøftet på næste møde:
!. Skal Kunstrådet tage initiativ til en portal for de etablerede kunstnere
2. Ønske om at Jens Peters deltager på næste kunstrådsmøde for at fremvise kunstdatabasen.
3. Afholdelse af møde med Kultur- og Idrætsudvalget for at høre deres mening om Kunstrådets strategiplan.


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM