Kunstrådet

Publiceret 18-06-2014

Onsdag den 18-06-2014 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
11 Meddelelser fra Administrationen
12 Strategiplan for Kunstrådet
13 Eventuelt

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Flemming Møller
Christine Scherfig Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Smidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Svend Frandsen

Meddelelser:Åbne

11. Meddelelser fra Administrationen
18.00G00 - 2014/15304

Sagsfremstilling
Søs Friedrichsen der i dec 13 blev godkendt af Kunstrådet, til at modtage 10.000 kr til redigering af hendes film om Møllestien, har nu fået tilsendt pengene. Der bliver to film, en kort til hjemmesiden og en lidt længere film der viser hvad der fremstilles i Møllestien.
Søa Friedrichsen takker Kunstrådet for pengene.

Der er endnu ingen afklaring om konsulentstillingen i Kunstrådet.

To af de 4 gibsskulpturer fremstillet af Agnethe Jørgensen er nu udlånt til Gilleje bibliotek. Skulpturen stod placeret til opbevaring i forrummet til Kulturhuset.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller
1. at Kunstrådet tager orienteringen til efterretning


Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning
12. Strategiplan for Kunstrådet
18.00G00 - 2014/18067

Sagsfremstilling
På sidste møde blev arbejdet med strategiplanen påbegyndt. Mødefladen på dette møde skal anvendes til at arbejde videre med projektet.


Administrationens indstilling
Administrationen indtiller
1. at der arbejdes videre med strategiplanenBeslutning
Hans Jørgen Albertsen fremlagde forslaget til strategiplanen hvor vores input fra sidst var indarbejdet.Der kom mange kommentarer som Hans Jørgen Albertsen vil skrive ind i planen og tilsende os i løbet af sommeren så vi kan have kommentarer med til næste møde d 27.8.2014.
Kulturstrategien skal læses til næste gang, for at hente inspiration derfra.
13. Eventuelt
18.00G00 - 2014/15306

Sagsfremstilling
Medlemmerne har mulighed for at komme med emner der ønskes drøftet


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
1. at emner der ønskes drøftet fremføres


Beslutning
Ingen emner under eventuelt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM