Kunstrådet

Publiceret 08-05-2014

Torsdag den 08-05-2014 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 Kunstnerisk konsulenter tilknyttet Kunstrådet
9 Strategiplan for Kunstrådet
10 Eventuelt

Medlemmer:

Hans Jørgen Albertsen Svend Frandsen
Birgit Roswall Flemming Møller
Christine Scherfig Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Ruth Høgh
Helle Nanny Brendstrup Aage Smidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Flemming Møller

Meddelelser:

Åbne

8. Kunstnerisk konsulenter tilknyttet Kunstrådet
18.00G00 - 2014/18074

Sagsfremstilling
Kunstrådet har ifølge kommissoriet mulighed for at have 2 konsulenter tilknyttet. For nuværende er Aage Schmidt tilknyttet.
Der ønskes en drøftelse af, om der ønskes to konsulenter i Kunstrådet.
Der er en kunsthistoriker, som kunne være interesseret.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :
at 1. Kunstrådet tager stilling til antallet af konsulenter i Kunstrådet.


Beslutning
Kunstrådet ønsker 2 konsulenter tilknyttet. Jeanne Rank Schelde fra Munkeruphus vil blive spurgt
9. Strategiplan for Kunstrådet
18.00G00 - 2014/18067

Sagsfremstilling
Kunstrådet ønsker at udarbejde en strategiplan for det fremtidige arbejde. Hans Jørgen Albertsen vil fremkomme med forslag til hvordan en strategiplan kan se ud.
Arbejdet opstartes.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
1. at arbejdet med strategiplanen opstartes


Beslutning
Arbejdet med strategiplanen blev opstartet. Det udarbejdede materiale vil blive udleveret senest på næste møde. Arbejdet fortsættes på mødet d 18.juni.
10. Eventuelt
18.00G00 - 2014/15306

Sagsfremstilling
Medlemmerne har mulighed for at komme med emner der ønskes drøftet


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
at 1. emner der ønskes drøftet fremføresBeslutning
Mødet d 22. maj slettes pga afbud fra flere medlemmer. Næste møde er 18.juni.


Mødet startet:
06:00 PM

Mødet hævet:
08:00 PM