Valgbestyrelsen, Ældrerådsvalg 2013

Publiceret 03-10-2013

Torsdag den 03-10-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
38 Valgbestyrelsesmøde, Ældrerådsvalg 2013, godkendelse af kandidater og
lodtrækning om kandidatrækkefølge på stemmesedlen

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Kaj Bang
Leif Dræbye


Meddelelser:Åbne

38. Valgbestyrelsesmøde, Ældrerådsvalg 2013, godkendelse af kandidater og lodtrækning om kandidatrækkefølge på stemmesedlen
27.69.40G00 - 2013/29918

Sagsfremstilling
Ved opstillingsfristens udløb er der modtaget kandidatanmeldelser fra i alt 10 kandidater:

Annelise Torne Zinck (74 år), Gilleleje
Birthe Bille Hansen (63 år), Helsinge
Birthe Grøndahl (77 år), Gilleleje
Claus Sætter-Larsen (70 år), Vejby Strand
Else Hjortkilde (76 år), Græsted
Gitte Ziwess (70 år), Græsted
Inger Lymark (61 år), Græsted
Jens C.H. Lauritzen (66 år), Gilleleje
Leif Dræbye (70 år), Helsinge
Torben Møgelhøj (75 år), Græsted

Godkendelse af kandidater: For at blive godkendt som kandidat til Ældrerådsvalget, skal kandidaten være fyldt 60 år på valgdagen (24. november 2013) og være bosiddende i kommunen.

Rækkefølge på stemmesedlen: Iht. valgproceduren skal afgørelse om rækkefølgen på stemmeseddel og i kandidatfolder ske ved lodtrækning foretaget af valgbestyrelsen.

Lovgrundlag
Retssikkerhedsloven § 32

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Opstillede kandidater og lodtrækningsliste

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Valgbestyrelsen:

 1. At Valgbestyrelsen godkender kandidaterne.
 2. At Valgbestyrelsen trækker lod mellem de godkendte kandidater om kandidaternes indbyrdes placering på stemmeseddel og i kandidatfolder.
 3. At Valgbestyrelsen drøfter layoutet af kandidatfolderen.Beslutning
1. Valgbestyrelsen godkendte følgende kandidater:

Annelise Torne Zinck (74 år), Gilleleje
Birthe Bille Hansen (63 år), Helsinge
Birthe Grøndahl (77 år), Gilleleje
Claus Sætter-Larsen (70 år), Vejby Strand
Else Hjortkilde (76 år), Græsted
Gitte Ziwess (70 år), Græsted
Inger Lymark (61 år), Græsted
Jens C.H. Lauritzen (66 år), Gilleleje
Leif Dræbye (70 år), Helsinge
Torben Møgelhøj (75 år), Græsted

2. Valgbestyrelsen fastsatte ved lodtrækning følgende kandidatrækkefølge på stemmeseddel og i kandidatfolderen:

 1. Birthe Bille Hansen (63 år), Helsinge
 2. Jens C.H. Lauritzen (66 år), Gilleleje
 3. Torben Møgelhøj (75 år), Græsted
 4. Inger Lymark (61 år), Græsted
 5. Leif Dræbye (70 år), Helsinge
 6. Annelise Torne Zinck (74 år), Gilleleje
 7. Birthe Grøndahl (77 år), Gilleleje
 8. Else Hjortkilde (76 år), Græsted
 9. Gitte Ziwess (70 år), Græsted
 10. Claus Sætter-Larsen (70 år), Vejby Strand3. Det blev besluttet:

 • At kandidaterne anføres med navn og billede i kandidatfolderen, foruden den præsentationstekst, som kandidaterne selv har fremsendt. Der gives ikke oplysninger om alder og hjemby medmindre kandidaten selv har nævnt det i sin præsentationstekst.
 • At der under hver kandidat anføres kontaktoplysninger. Navn og kontaktoplysningerne indgår ikke i de maksimalt tilladte 500 tegn.
 • At forsidefoto udgøres af en collage af kandidaternes portrætbilleder på sammen møde som i 2009.
 • At der indsættes 2 kandidater på hver side, så kandidaterne bliver fremhævet ensartet.
 • At kandidatfolderen forsynes med stemmevejledning m.m. på side 2 og side 8 (sidste side).

Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:00 PM