Økonomiudvalget

Publiceret 17-06-2013

Mandag den 17-06-2013 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
179 Tillægsaftale til partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold ApS

Lukkede
180 Officiel invitation til rejse til Israel i forbindelse med markeringen af
70 året for oktober 43.
181 LedelseskonstruktionMedlemmer:

Jan Ferdinandsen Børge Sørensen
Flemming Møller Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Kim Valentin
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:
Henvendelse fra Gilleleje Jagtforening. ØU godkender ændret/udvidet tilladelse til afholdelse af skydninger som ansøgt. Annonceres i dagspressen.
Åbne

179. Tillægsaftale til partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold ApS
18.20G00 - 2013/18488

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

På møde den 13.5.2013 (pkt. 105) besluttede Økonomiudvalget at indgå en sølvpartneraftale (tidligere omtalt som sponsoraftale) med Nordsjælland Håndbold ApS, hvorefter kommunen betaler 200.000 kr. for nogle i dagsordenspunktet nærmere beskrevne ydelser. Økonomiudvalget besluttede samtidig at bemyndige administrationen til at justere og præcisere aftalen med henblik på at optimere aftalens værdi for kommunen. Efter dialog har Nordsjælland Håndbold ApS fremsendt en Guld Partner Aftale underskrevet af selskabet den 6.6.2012 med ydelser til en værdi på 185.000 kr. gældende for 2013 (se bilaget).

I umiddelbar forlængelse af ovennævnte beslutning har Nordsjælland Håndbold ApS fået muligheden for at komme tilbage i håndboldligaen fra næste sæson 2013/2014, da Viborgs herrehold har trukket sig. I den forbindelse ønsker Nordsjællands Håndhold ApS at indgå en tillægsaftale på kr. 500.000,00.

Nordsjælland Håndbold ApS er en erhvervsøkonomisk virksomhed (jf. selvskabslovgivningen og også § 3 i selskabets vedtægt). Der er derfor tale om aftaleindgåelse, hvor Nordsjælland Håndbold ApS´s modydelse er branding af kommunen og ydelser, som kommunen kan anvende i forhold til almene formål.

Borgmester Jan Ferdinandsen har været i kontakt med borgmesteren i hhv. Helsingør og Hillerød Kommuner om, at Nordsjælland Håndbold ApS er et brand for Kongernes Nordsjælland, og at de ved at komme tilbage i håndboldligaen vil være med til i højere grad at sætte Nordsjælland, og dermed Gribskov Kommune, på landkortet og understøtte Visit Nordsjællands markedsføringstiltag.

I Helsingør Kommunes pressemeddelelse udtaler borgmester Johannes Hecht-Nielsen "IHelsingør Kommune er vi ikke i tvivl om, at med Nordsjælland Håndbold som omdrejningspunkt, er der gennem øget eksponering i TV, skabt et godt grundlag for markedsføring af ikke alene de nordsjællandske kommuner, men også af Nordsjælland som en attraktiv landsdel at bosætte sig i og besøge som turist".Helsingør Kommune giver et samlet tilskud på 600.000 kr. i 2013.

Hillerød Kommune yder ligeledes et yderligere på beløb 500.000 kr. I en pressemeddelelse fra Hillerød Kommune udtaler Peder Bisgaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget følgende: ”Det er rigtig godt for Nordsjælland – og Hillerød – at have et håndbold i den bedste række.
Vi ser Nordsjælland Håndbold som et stort aktiv i mange sammenhænge. For vores unge sportsudøvere, der har brug for rollemodeller, for almindelige borgere der får mulighed for at se lokalt tophåndbold, for markedsføring af Nordsjælland overfor borgere og virksomheder, der vil flytte hertil. Sidst men ikke mindst giver kampene og arrangementerne omkring klubben et bidrag til at styrke sammenhængskraften og sammenholdet mellem de mange, der professionelt og frivilligt føler et engagement for vores lokalområde. Alt dette opnår vi bedst med et hold i landets bedste række, der spiller mod alle dem, vi ser på TV.”

Administrationen har været i fornyet dialog med Nordsjælland Håndbold ApS om en tillægsaftale med henblik på, at Gribskov Kommune bl.a. kan øge sin eksponering/branding, som følge af at Nordsjælland Håndbold kommer tilbage i ligaen.

Tillægsaftalens modydelser er:

  • Landsdækkende branding af Nordsjælland og hermed branding af Gribskov Kommune
  • Profilering og synliggørelse af Gribskov Kommune i mediebilledet (presse, TV etc.)
  • Tiltrækning af nye borgere til Gribskov Kommune grundet opbakning til elitesport
  • Opbakning til diverse events afholdt af Gribskov Kommune 3-4 gange i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014
  • Praktisk hjælp af ligaspillere og spillere fra moderklubben Team Helsinge Håndbold efter nærmere aftale i forbindelse med afholdelse af events
  • Besøg af ligaspillere på Gribskov Kommunes skoler og gymnasium - idrætsevent eller lign. 4 gange i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014
  • Gratis adgang for elever fra Gribskov Kommunes skoler og Gribskov Gymnasium til alle hjemmekampe i Helsinge Hallerne, Helsingør Hallen og Frederiksborgcentret.


De ovennævnte ydelser vil blive nærmere udmøntet i samarbejde mellem administrationen og Nordsjælland Håndbold ApS.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Tillæg til partnerskabsaftale på 500.000 kr., som finansieres via kassebeholdingen.


Bilag
Bilag: Guld Partner Aftale mellem Nordsjælland Håndbold ApS og GK


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

  1. at beslutte om Byrådet vil indgå en tillægsaftale med Nordsjælland Håndbold ApS på 500.000 kr., betinget af at Nordsjælland Håndbold ApS optages i håndboldligaen
  2. at beslutte de ovenfor anførte ydelser som tillæg til Guld Partner AftalenBeslutning
1.-2. Tiltrådt.
Der udarbejdes en samlet redegørelse for kommunens sponsorater og tilskud til Nordsjællands Håndbold.

Der fremlægges desuden redegørelse for hvilke elevgrupper det omfatter, og vilkårene for modtagelse af billetter, herunder antallet af billetter.


Sager behandlet på lukket møde:

180 Officiel invitation til rejse til Israel i forbindelse med markeringen af
70 året for oktober 43.
Økonomiudvalgets beslutning: Sagen genoptages på et senere tidspunkt og behandles på åben dagsorden i såvel ØU som i Byrådet.


181 Ledelseskonstruktion
Økonomiudvalgets beslutning:
Ændringsforslag fra Venstre:
For stemte: 2
Imod stemte: 5

Økonomiudvalget afgav herefter sin anbefaling til Byrådet om ledelseskonstruktion gældende fra 1. august 2013.
.


Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:15 PM