Kunstrådet

Publiceret 06-12-2013

Fredag den 06-12-2013 kl. 11:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
21 Dagsorden, kunstrådet 6.12.2013. Meddelelser.
22 Dagsorden, Kunstrådet 6/12-2013. Ønske om ombytning af Ove Kunert maleri
23 Dagsorden, Kunstrådet 6.12.2013. Økonomi.
24 Dagsorden,Kunstrådet 6-12 2013, Ansøgning om tilskud til fremstilling af film om kunstværkstederne

Medlemmer:

Ulla Dræbye Svend Gottlieb
Ruth Høgh Gitte Romme
Inge Walmar Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Aage Schmidt
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Svend Gottlieb, var forhindret pga stormen Bodil

Meddelelser:
Åbne
21. Dagsorden, kunstrådet 6.12.2013. Meddelelser.
85.00G00 - 2013/40533

Sagsfremstilling
Kunstrådet har modtaget følgende invitationer og meddelelser siden sidste møde.
- Kort fra Anette Sørensen med tak for gaven, og Kunstrådets deltagelse i afskedsreceptionen
- Peter Holm: udstilling " Superobjekt" 21 nov. til 19 dec.
- Munkeruphus: Rod Hackney fortæller om Arne Jacobsen
- Galleri NB : juleudstilling7.1 2- 23.12

Jan Erik Rosen har accepteret Kunstrådets tilbud om udbetaling af 10.000 kr for det maleri af Erling Jørgensen, som Gribskov Kommune i 2005 har fået i udlån af Rosen familien og som ikke kan findes.

Der er truffet aftale med IT- afdelingen om at de kan komme til Gillelejehuset Birkevang 214 og udvælge kunst. 1. salen er nu tømt for medarbejdere, og der hænger en del malerier der,
som der ikke er fundet placering til.

Der er indtil videre truffet aftale om at vi kan opbevare vores kunst i det gamle serverrum i Gillelejehuset. Det ses dog kun som en midlertidig løsning, da det er for lille til at indeholde reservebeholdningen.

Jens Peters og Hanne Andreasen har nu været på 3 skole og registrere kunst. Der står en del i depot rundt omkring, og kunsten er slidt og trænger mange steder til nye rammer eller nye glas.
Kunstrådet vil fremadrettet gerne arbejde for at gøre skoler og børn mere interesserede i kunst i form af indragelse af skolebestyrelser og evt kunstinteresserede frivillige i arbejdet.
Inge og Henning Walmer stiller sig gerne til rådighed.
Desuden vil Kunstrådet gerne bruge nogle penge på renovering af de billeder der trænger til det.

Ruth Høgh og Hanne Andreasen har besøgt Vibeke Bruun og indkøbt malerierne fra Anna Borg som Kunstrådet har vedtaget. Der blev indkøbt for 40.000 kr. 2 store på 120 x 90 kaldet guldbånd, og 3 mindre på 80 x 60, uden titel.

Vibeke Bruun oplyser at hun er meget ked af, at der ikke er fundet en god løsning for strømskinne og enkelte lampers placering i Gribskov Svømmehal.
Ulla Dræby oplyste at Peer Bruun havde kendskab til strømskinnen.
Lampen der sidder uheldigt placeret i forhold til mosaikkerne kan ikke fjernes aht belysningen, når der skal være stævner. En mobil løsning vil kræve at der skal lejes flytbar stillads fra gang til gang, hvilket vil være meget omkostningskrævende.

Ulla Dræby, Inge Walmer og Svend Gotlieb udtræder af Kunstrådet pr. 1.1. 2014. Aage Schmidt vil gerne fortsætte, som kunstnerisk vejleder.

Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager meddelelserne til efterretning

Beslutning
Meddelelserne blev taget til efterretning.
22. Dagsorden, Kunstrådet 6/12-2013. Ønske om ombytning af Ove Kunert maleri
85.00G00 - 2013/40706

Sagsfremstilling
Under registreringen af kunsten på skolerne, dukkede et Ove Kunert maleri op i et depot på Ramløse afdelingen af Nordstjerneskolen. Maleriet forestiller et hus i Tisvilde måske redaktør Karl Erik Frederiksens hus på Kunertsvej 3,3220 Tisvildeleje, som kunstneren har boet i..
Karl Erik Frederiksen, vil gerne bytte nogle af sine egne Ove Kunert malerier med dette.


Bilag
-Kunert - Tisvilde Hus.jpg


Administrationens indstilling
-Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager stilling til ombytning af maleriet.


Beslutning
Kunstrådet vil gerne bytte maleriet med Karl Erik Frederiksen, set i lyset af at Karl Erik Frederiksen har skaffet mange Ove Kunert malerier til ophængning på Trongården.
23. Dagsorden, Kunstrådet 6.12.2013. Økonomi.
85.00G00 - 2013/40705

Sagsfremstilling
Kunstrådets samlede budget for 2013 er på 306.000 kr. Det resterende beløb for 2013 er ca 80.000 kr.
På mødet 6.12.2013 skal der endelig tages stilling til indkøbet af Aage Schmidts malerier, som vedtaget på mødet d 25.10. 2013 punkt 20.
Der er en beslutning om at gemme penge til enten renovering på Rådhuset eller kunst i rundkørslerne i Græsted.
Derudover er der mulighed for yderligere prioriteringer.


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at kunstrådet tager stilling til restbudgettet.


Beslutning
Der indkøbes 3 værker af Aage Smidth til en samlet pris på 27.000 kr.
Det resterende beløb vil Kunstrådet gerne bruge til renovering af Gribskov Kommunes kunstsamling. Der står mange beskadigede malerier på skolerne.

Kunst i rundkørslerne og renovering af Byrådssalen, overlades til det nye kunstråd at arbejde videre med på det nye budget.


24. Kunstrådet 6-12 2013, ansøgning om tilskud til fremstilling af film om kunstværkstederne
85.00G00 - 2013/40532

Sagsfremstilling
Søs Fridrichsen, Toftevangen 27, 3200 Helsinge har ansøgt Kunstrådet om tilskud på 30.000 kr til fremstilling af en video om kunstværkstederne, og det liv der er i huset, Møllestien 3, 3200 Helsinge.
Pengene skulle fortrinsvis gå til indkøb af kamera, honorar til fotograf og betaling for hjælp til redigering

Økonomi
30.000 kr

Bilag
Vedlagt sagen

Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager stilling til bevillingen.

Beslutning
Kunstrådet synes at projektet er en god ide.
Kunstrådet kan ikke støtte indkøb af kamera, men vil godt bevilge 10.000 kr til hjælp til redigering af filmen, under forudsætning af at projektet bliver til noget.Mødet startet:
10:10 AM

Mødet hævet:
11:00 AM