Kunstrådet

Publiceret 25-10-2013

Fredag den 25-10-2013 kl. 13:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
14 Kunstråd, dagsorden 25-10-2013, gennemgang af Rådhusets kunst
16 Kunstråd, dagsorden 25-10-2013, Erling Jørgensens maleri
17 Kunstrådet, dagsorden 25-10-2013, økonomi
18 Kunstråd, dagsorden 25-10-2013, tillægsbevilling til mindeplader for Gillel
eje oktober 1943
19 Kunstråd, dagsorden 25-10-2013, IT søger kunst
20 Kunstrådet, dagsorden 25-10- 2013, fremtidige ønsker og møder


Efterretningssager
15 Kunstråd 25-10-2013, meddelelser

Medlemmer:

Ulla Dræbye Svend Gottlieb
Ruth Høgh Gitte Romme
Inge Walmar Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Aage Schmidt
Jeanette Nina De Mailly  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

14. Kunstråd, dagsorden 25-10-2013, gennemgang af Rådhusets kunst
85.00G00 - 2013/35855

Sagsfremstilling
Det er Kunstrådets ønske at gennemgå kunsten på Rådhuset med henblik på at se på kunstens placeringer. Derfor starter mødet med gennemgang af kunstens placering på Rådhuset.


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller.
1. at Kunstrådet gennemgår kunsten på Rådhuset, og fremkommer med forslag til evt. omplaceringer.

Beslutning
Kunstrådet gennemgik Rådhusets kunst, og roste mødelokalerne i kælderen for den gode kombination af kunst og møbler.
Kunstrådet ønsker en anden placering af Ejler Bille maleriet, der hænger på en rød murstensvæg lige indenfor døren. Billedet bør have en placering hvor det ikke kommer til at gå i et med omgivelserne.
Byrådssalen blev diskuteret, og et forslag kunne være at få filtset væggene på de to sider, for at skabe ro til billederne.
Emnet tages op i det nye Kunstråd.

16. Kunstråd, dagsorden 25-10-2013, Erling Jørgensens maleri
00.01G00 - 2013/35850

Sagsfremstilling

Kunstrådet har i november 2011 modtaget en henvendelse fra Erling Jørgensens pårørende, med ønske om at få tilbageleveret et maleri udlånt i 2005 til Græsted- Gilleleje Kommune.Udlånsaftalen er forevist Kunstrådet. Billedet kan imidlertid efter intens søgning både i Gribskov Kommunes bygninger og på databasen ikke findes.
Jan Erik Rosen er blevet bedt om at fremvise billedmateriale af billedet. Der er nu fremkommet et lille udsnit af et rødt/ sort maleri.
Hos Bruun Rasmussen vurderes Erling Jørgensen malerier til mellem 2.000 og 24.000 kr. Jan Erik Rosen foreslår en erstatning på 13.000 kr som erstatning.

Bilag
Korrespondance med Jan Erik Rosen

Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller.
1. at Kunstrådet træffer en beslutning og får afsluttet sagen
Beslutning
Jan Erik Rosen tilbydes 10.000 kr i erstatning.
17. Kunstrådet, dagsorden 25-10-2013, økonomi
85.00G00 - 2013/35856

Sagsfremstilling
Kunstrådets samlede budget for 2013 er på 306.000 kr. Det resterende budget er på ca 150.000 kr.
Hvordan skal de resterende penge benyttes


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller.
1.at Kunstrådet tager stilling til restbudgettet.


Beslutning
Det besluttes at bruge omkring 100.000 kr, og gemme de resterende penge til enten udsmykning i en rundkørsel eller renovering på Råhuset.

18. Kunstråd, dagsorden 25-10-2013, tillægsbevilling til mindeplader for Gilleleje oktober 1943
85.00G00 - 2013/35854

Sagsfremstilling
Kultur og Fritid ansøger Kunstrådet om en tillægsbevilling på 35.000 kr til de i forvejen bevilgede 80.000 kr, til mindepladerne i forbindelse med markeringen af 70 året for Gilleleje oktober 1943. Der er ikke indkommet de fondsmidler man havde kalkuleret med.

Økonomi
35.000 kr


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller.
1. at Kunstrådet tager stilling til ekstrabevillingen.


Beslutning
Kunstrådet besluttede at bevilje de 35.000 kr til mindepladerne.
19. Kunstråd, dagsorden 25-10-2013, IT søger kunst
85.00G00 - 2013/35909

Sagsfremstilling
It afdelingen der nu er bosiddende i Jobcentret, har ansøgt Kunstrådet om kunst til deres lokaler.
Kunstrådet har flere forslag som kunne være aktuelle.


Bilag
Forslagene fremvises på mødet

Administrationens indstilling
Kultur og fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager stilling til indkøb til IT- afdelingen

Beslutning
Kunstrådet besluttede at indkøbe kunst af Peer Bruun, Aage Schmidt og Yvonne Gradert, og den endelige placering besluttes senere efter købene.20. Kunstrådet, dagsorden 25-10- 2013, fremtidige ønsker og møder
85.00G00 - 2013/35857

Sagsfremstilling
Perioden for dette Kunstråd udløber 31-12-2012.De sidste møder og ønsker skal fastlægges.Administrationens indstilling
Kultur og fritid indstiller.
1. at Kunstrådet fastlægger de sidste mødeaktiviteter
2. at Kunstrådet fastlægger de sidste møder..


Beslutning
Sidste møde afholdes hos Aage Schmidt på Nellikevej 24, Smidstrup d 6/12, hvor der skal tages stilling til indkøb af 2 malerier som Kunstrådet har set på Annaborg udstillingen.
Efterretningssager

15. Kunstråd 25-10-2013, meddelelser
00.01G00 - 2013/35846

Sagsfremstilling
Kunstrådet har modtaget følgende invitationer og meddelelser siden sidste møde:
- Texas: Mikala Dwyers udstilling 13.7-2013
- Kunstrunden Nordsjællands fællesudstilling, Fernisering 3.8-2013
- Grænselandsudstillingen i Åbenrå 1.8 - 25.8 - 2013
- Texas: invitation til Atsuo Hukuda´ fernisering 7.10 -13.10- 2013
- Kedelrummet i Gilleleje, invitation til at komme og se deres kunst.
- 70 års markeringen af Gilleleje Oktober 43 28.9 - 31.10 - 2013
- Frederiksborgcentret: Kvinder og kunst 9-10.11-2013

Peter Holm fra Texas har henvendt sig med tilbud om at invitere Kunstrådet ud til værkstedsbesøg igen.

Nogle stykker af Kunstrådets medlemmer har været på besøg hos Mette Holmskov og erhvervet to malerier til 15.000 kr til Genoptræningscenter Gribskov i Jobcentret.

Jeanette Nina de Mailly udtræder af kunstrådet, da afdelingen skal virksomhedsoverdrages til Frederiksberg Kommune.

Jens Peters og Hanne Andreasen er startet på arbejdet med at registrere kunsten på skolerne. Det må konstateres, at der flyttes meget rundt på kunsten uden Kunstrådets medvidende.
De malerier der er givet direkte til den enkelte skole er også blevet registreret, da det er kommunal ejendom.

Agnethe Jørgensens skulpturer er udbudt på intranettet til udlån. Der er kun sket henvendelse om køb. Skulpturerne må ikke sælges ifgl Anette Sørensen, da det er donationer fra familien. Bruun Rasmussen var interesserede.

1 maleri af Per Christoffersen og 2 af Jan List, 3 skitser af Peer Bruuns mosaikker og 1 skulptur af Gerda Thune Andersen er afleveret til Nordstjerneskolen og sat op.

Vi har fået indrammet og repareret 4 malerier.

Niels Christian Frandsens skulpturpark på Møllebakken overfor Rådhuset, er indviet og Kunstrådet var repræsenteret.

Søren Hansen, chef for intern service, er kontaktet med henblik på at få et egnet lokale til opbevaring af Gribskov Kommunes ledige kunst.

Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller.
1. at kunstrådet tager meddelelserne til efterretning.


Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning


Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
03:10 PM