Kunstrådet

Publiceret 25-02-2013

Mandag den 25-02-2013 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Kunstråd, Dagsorden 25.02.13, meddelelser
2 Indkøb af Peer Bruuns skitser.
3 Ønske om skiftende kunst i Gillelejehuset
4 Skulptur af Agnethe Jørgensen
5 Økonomi
6 Medlemsønsker

Medlemmer:

Ulla Dræbye Svend Gottlieb
Ruth Høgh Gitte Romme
Inge Walmar Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Aage Schmidt
Jeanette Nina De Mailly  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Aage Schmidt
Jeanette Nina De Mailly


Meddelelser:
Åbne

1. Kunstråd, Dagsorden 25.02.13, meddelelser
29.00G00 - 2013/06582

Sagsfremstilling
Kunstrådet har modtaget følgende invitationer og meddelelser siden sidste møde.
- Invitation til Galleri Tibirkes fødselsdag d 24.11.13
- Invitation til julesalg i Galleri Edition
- Invitation til Juleevent 12 i Galleri NB København
- Galleri NB København holder udstilling med Toon Berghahn fra 10.01-23.02
- Kunstnersammenslutningen maj 93 holdt udstilling i Helligåndshuset 29.01-9.02.13

Christian Friis og Hanne Andreasen har holdt møde, for at se på relevante billeder til Vejby-Tibirke selskabets sommerudstilling i Tisvilde, " Tisvildemalere på Grønningen". Gribskov Kommune har kun få malerier der var relevante til udstillingen.

Kunstrådet har været på besøg i Jobcentret hvor 4 litografier af Leif Sylvester, og 2 litografier af Erik A. Frandsen blev overrakt. Uddannelsescentret fik ligeledes overdraget 4 litografier af Marlene Landgren.

Mogens Madsen har sendt takkebrev for keramik krukken, fremstillet af Finn Dam Rasmussen, han fik i afskedsgave.
Takkebrevet er udsendt til medlemmerne.

Byrådet har på møde af 10.12.12 besluttet at Kunstrådet kan fortsætte valgperioden ud med et medlem mindre.

Svend Gottlieb meddelte på mødet at han pr 1.april skal arbejde på Mors. Svend Gottlieb er villig til at fortsætte i Kunstrådet perioden ud. Venstre har givet deres accept, men det skal afklares politisk da Svend Gottlieb er politisk valgt. Annette Sørensen spørges. Medlemmerne i Kunstrådet er villige til at holde møde om lørdagen, da Svend Gottlieb vil være på Mors i alle hverdagene.

Ulla Dræby vil tale med Anette Sørensen om hvordan vi sikrer os, at der er styr på kommunens kunstværker, når der lukkes bygninger. Sidst er vi blevet vidende om at Tofteskolen er ved at blive tømt, og Kunstrådet er ikke bekendt med, hvad der sker med kunsten derude fra.

Der er ønske om at Jens Peters, som registrerer kunsten, deltager i et af vores fremtidige møder.

Ulla Dræby er midlertidigt i besidelse af en træskulptur af en fugl, som en børnehave ikke ønsker mere. Kunstrådet foreslår at den skal til Kulturhavnen og midlertidigt opbevares på afsatsen i Pyramidesalen.

Indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager meddelelserne til efterretning


Beslutning
Meddelelserne blev taget til efterretning.


2. Indkøb af Peer Bruuns skitser.
85.00G00 - 2013/06657

Sagsfremstilling
I forbindelse med indvielsen af svømmehallen, og afsløringen af Peer Bruuns kunstværk, blev der afholdt udstilling over skitserne til projektet.
Svend Gottlieb og Aage Schmidt aftalte med Vibeke Bruun at erhverve 3 skitser for 7.500 kr.Indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager indkøbet til efterretning


Beslutning
Peer Bruun´s skitser blev fremvist, og købet blev taget til efterretning.
Samtidig blev det besluttet, at der skulle bekostes en indramning af den ene skitse.
Kunstrådet kunne foreslå sig at skitserne kom til at hænge tæt ved indgangen til svømmehallen.


3. Ønske om skiftende kunst i Gillelejehuset
85.00G00 - 2013/06593

Sagsfremstilling
Kunstrådet har modtaget en henvendelse fra Husrådet i Gillelejehuset. Der forespørges til Kunstrådets holdning til skiftende kunst på væggene.
Team social har kontakt med en del udviklingshæmmede og sindslidende borgere, der gerne ville udstille deres værker.

Indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager stilling til skiftende udstillinger i Gillelejehuset.


Beslutning
Kunstrådet siger ja tak til skiftende udstillinger i Gillelejehuset, i Kantinen og i ventelokalet i stuen.
Kunstnerne skal selv hænge kunsten op, og gøres opmærksom på at kunsten hænges op på eget ansvar.
Der skal udpeges en ansvarlig medarbejder, som skal have kontakten med kunstnerne.

4. Skulptur af Agnethe Jørgensen
85.00G00 - 2013/06584

Sagsfremstilling
Kultur og fritid har en figur af Agnethe Jørgensen som ikke rigtig kommer til sin ret efter ombygningen af Biblioteket. Det ønskes at Kunstrådet finder en egnet placering til denne.Bilag

Agnethe Jørgensen´s skulptur
Agnethe Jørgensen.pdf

Indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at kunstrådet tager stilling til den fremtidige placering af skulpturen.


Beslutning
Kunstrådet foreslår at der skrives rundt til ældrecentrene for at høre om der er nogen der ønsker at have den stående, hvis ikke må den i depot.


5. Økonomi
85.00G00 - 2013/06660

Sagsfremstilling
Kunstrådet s budget for 2013 er 123.000 kr.

Restbudgettet for 2012 er ca. 120.000 kr. Svend Gottlieb har tilskrevet Jan Ferdinansen med ønske om overførsel med begrundelse i, at der mangler kunst til den nye skole.


Indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager orienteringen til efterretning


Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagen om overførsel er på Kultur og Idrætsudvalgets møde i morgen.

6. Medlemsønsker
85.00G00 - 2013/06662

Sagsfremstilling
Medlemmerne opfordres til at fremkomme med fremtidige ønsker til aktiviteter, som Kunstrådet kunne foretage.

Indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. 1. at Kunstrådet tager stilling til fremtidens aktiviteterBeslutning
Kunstudvalget ønsker at besøge Nordstjerneskolen, for at aflevere det kunst vi har stående, som er tiltænkt skolen. Der forsøges at arrangere et møde med lederen Ulla Olin i uge 12.

Kunstrådet ønsker udadvendte aktiviteter f.eks besøg på Arken, eller kunstmuseet Fuglsang i Nysted.


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
06:15 PM