Kulturrådet

Publiceret 09-12-2013

Mandag den 09-12-2013 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
65 Godkendelse af protokol
66 Ansøgning om støtte til afholdelse af foredrag "fiskeeventyr i New Zealand"
67 Ansøgning om tilskud til Dramaterne til forestillingen Som man behager
68 Ansøgning om tilskud til Musik i Lejet til sidedørs container
69 Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
70 Eventuelt
71 Genbehandling af ansøgning om tilskud til "Pagodetelte"

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Kaj Rafn
Chr. Friis Lis Glidal
Kristian Grauengaard Lotte Starck
Peter Kalko Niels Henriksen
Steffen R. Kristiansen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Steffen R. Kristiansen

Meddelelser:
Formanden takkede alle for en flot indsats i valgperioden 2009-2013.

Åbne

65. Godkendelse af protokol
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 25. november 2013.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 25. september 2013Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Steffen Kristiansen

66. Ansøgning om støtte til afholdelse af foredrag "fiskeeventyr i New Zealand"
18.20G00 - 2013/39714

Sagsfremstilling
Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening fremsender ansøgning om støtte til afholdelse af foredrag om "fiskeeventyr i New Zealand" den 23. januar 2014.

Arrangementet er hverken et foredrag eller en film. Det er en sammensmeltning af historier, som bliver fortalt gennem lyd, billeder og optagelser. Oplevelsen starter på sydøen af New Zealand, hvor store ørreder bryder overfladen i spritklare floder. Foredraget varer cirka 1 time og 50 minutter med 10 minutters pause.

Der tages entre ved arrangementet.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Budget er vedlagt som bilag.

Bilag
Ansøgning om støtte til foredrag "Fiskeeventyr i New Zealand"

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til arrangementetBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 2.900 kr. til arrangementet.

Fraværende: Steffen Kristiansen
67. Ansøgning om tilskud til Dramaterne til forestillingen Som man behager
18.20G00 - 2013/40373

Sagsfremstilling
Dramaterne fremsender ansøgning om ekstraordinært tilskud på 8.000 kr. til Dramaternes forestilling "Som Man Behager" i Gribskov Kultursal.

En fejlslagen strategi med hensyn til nogle store plakater til lokalbanestationerne Hillerød, Helsinge, Tisvilde og Gilleleje medførte, at budgettet ikke kunne hænge sammen. Yderligere har der været en del forretningsændringer i det lokale erhvervsliv, hvilket gjorde at nogle sponsoraftaler røg på gulvet efter udarbejdelsen af budgettet for sommeren 2013, heriblandt en væsentlig aftale til at bygge scenografien til stykket.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning fra Dramaterne om tilskud til forestilling

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud på 8.000 kr. til DramaterneBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 8.000 kr. til Dramaterne.

Fraværende: Steffen Kristiansen68. Ansøgning om tilskud til Musik i Lejet til sidedørs container
18.20G00 - 2013/40296

Sagsfremstilling
Musik i Lejet fremsender ansøgning om tilskud på 19.750 kr. til en brugt container, som benyttes i forbindelse med afholdelse af festival.

Musik i Lejet skiftede sidste år festivalplads fra stejlepladsen til grusparkeringspladsen for enden af den store parkeringsplads i Tisvilde. På den nye placering er der ingen indendørsfaciliteter, ingen elektricitet eller opbevaringsplads

Musik i Lejet håber, at Kulturrådet vil se positivt på ansøgningen og støtte indkøbet af en sidedørscontainer, så afviklingen af festivalen fremover kan gøres lettere.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning fra Musik i Lejet container

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud på 19.750 kr. til køb af en brugt container

Fraværende: Steffen Kristiansen

Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 19.750 kr. til container.

69. Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling

 • Folkeuniversitet i kommunen. Vedlagt som bilag.
 • Valg til Kulturrådet 2014


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Valget afholdes 15. januar 2013. Breve er udsendt til foreningerne herom.
  Orienteringssager taget til efterretning.

Fraværende: Steffen Kristiansen70. Eventuelt
18.14G00 - 2013/00092

Intet.
Fraværende: Steffen Kristiansen
71. Genbehandling af ansøgning om tilskud til "Pagodetelte"
18.20G00 - 2013/40743

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Musik i Lejet fremsender ansøgning til genbehandling om tilskud til indkøb af to pagodetelte.

Kulturrådet behandlede ansøgningen den 2. april 2013 og gav afslag med begrundelsen, at man ikke ønskede at bruge så mange penge så tidligt på året, hvilket kunne betyde, at senere ansøgere muligvis ikke kunne opnå støtte.

Nu er året omme og såfremt der er midler tilbage i puljen ansøger Musik i Lejet om 30.000 kr. til 2 pagodetelte.

.
Teltene, som der er ansøgt om tilskud til, er holdbare 6x6meter af aluminiumsstel og pvc-dug. De er lette at opstille, brandsikre og modstår vind og vejr. Det er altså en langtidsinvestering. (Se indhentet tilbud i vedlagte bilag.) Dertil er teltene lette at opsætte og mindre tidskrævende, hvilket betyder meget for de frivillige foreninger.

Blandt de arrangementer, som Kulturrådet støtter direkte ved en bevilling i løbet af denne sæson, er: Nissevilde, Tisvilde Lokalråd (Loppemarkeder), Opera og Kildemarked, Tisvildeleje går i Fisk, Tisvilde Festival og Musik i Lejet - Og med etablering af materialebanken kommer teltene alle arrangementer i Gribskov Kommune til gavn. Her påtænkes Græsted Veterantræf og Gribskov Eventplads, at være omdrejningspunkt for materialebanken.

Lovgrundlag
-
Økonomi
-
Bilag
Bilag vedlagt

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til køb af pagodetelte, som indgår i en materialebankBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 30.000 kr. til pagodetelte.

Fraværende: Steffen Kristiansen


Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:45 PM