Kulturrådet

Publiceret 10-06-2013

Mandag den 10-06-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
33 Godkendelse af foreninger
34 Ansøgning om tilskud til arr. med Kim Sjøgren (KR )
35 Gribskov Kommune som SpilDansk Kommune 2013

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Kaj Rafn
Chr. Friis Lis Glidal
Kristian Grauengaard Henrik Kruckow
Lotte Starck Peter Kalko
Niels Henriksen Steffen R. Kristiansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Kulturrådet har på mødet den 27. maj 2013 besluttet, at der kan træffes formandsbeslutning vedr. ansøgninger der indkommer inden næste ordinære møde den 26. august 2013.


Åbne

33. Godkendelse af foreninger
18.00G00 - 2012/50062

Sagsfremstilling
Følgende forening har fremsendt ansøgning om godkendelse som forening:

 • Foreningen Café Classic er hjemmehørende i Gilleleje Hallen, Gribskov Kommune.
  Foreningens formål er at afholde en klassisk café med koncerter af klassisk musik i Gilleleje udøvet af inviterede topprofessionelle musikeer, således at borgere i det lokale miljø får mulighed for at opleve den ypperste kvalitet i musiklivet, uden at skulle rejse langt.


Foreningen opfylder betingelserne for at blive godkendt som forening og ovenstående forening er godkendt som forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orientering til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt som formandsbeslutning.34. Ansøgning om tilskud til arr. med Kim Sjøgren (KR )
18.00G00 - 2013/18940

Sagsfremstilling
Foreningen Cafe Classic, v. Kaj Rafn fremsender ansøgning om underskudsdækning på 10.000 kr. til afholdelse af koncert med Kim Sjøgren torsdag den 19. september 2013.

Koncerten afholdes i Gillelejehallen og der tages entre til koncerten.

Ansøgningen er sendt til Kulturrådet pr. mail den 6. juni 2013 til udtalelse.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Arrangement med Kim Sjøgren

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at der godkendes formandsbeslutning til underskudsdækning på 10.000 kr. til arrangementet.Beslutning

 1. Tiltrådt.35. Gribskov Kommune som SpilDansk Kommune 2013
20.03G00 - 2013/17741

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune var Spil Dansk Kommune i 2012, hvor en styregruppe repræsenterende Gribskov Biblioteker, Områdeorganisten, Arrangementsgruppen Gribskov Kultursal, Kultur og Fritid, samt Musikskolen koordinerede Spil Dansk Dagen.

Spil Dansk Sekretariatet har fremsendt opfordring til at blive Spil Dansk Kommune i 2013. Tilbuddet indeholder mulighed for at tilslutte sig indenfor tre forskellige kategorier, med dertil forventede kommunale bidrag.

De tre kategorier er:

 • Bronze - pakken med et forventet kommunalt bidrag på 15.000 kr.
 • Sølv - pakken med et forventet kommunalt bidrag på 20.000 kr.
 • Guld - pakken med et forventet kommunalt bidrag på 30.000 kr.


I vedhæftede bilag er en nærmere beskrivelse af de enkelte pakkers indhold.

I 2012 bevilgedes samlet 25.000 kr., hvor de 10.000 kr. blev bevilget fra Kulturrådet og 15.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget.

I 2012 blev støtten anvendt til en række arrangementer.
To skolekoncerter hvor der også var tilknyttet komponist der stod for workshops med eleverne.
En jazz koncert hvor elever fra Uddannelsescenteret oplevede ny komponeret musik med en jazzpianist.
En koncert på Aktivitetscenteret på Helsingegården for beboere og pensionister, samt
Honorarstøtte til akkompagnements-band for unge sangskrivere i Gribskov Kultursal.

Derudover havde to kunstnere selv søgt tilskud direkte fra deres komponistorganisationer således, at der om formiddagen i Gribskov Kultursal blev leget med 396 børnehavebørn og 61 pædagoger, og der om aftenen i foyeren var en koncert med en lokal kvartet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Kulturrådet ansøges om 20.000 kr

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Spil Dansk Kommunepakkernes indhold


Administrationens indstilling

 1. at Kulturrådet tager orienteringen til efterretning,
 2. at Kulturrådet beslutter at tilkøbe Guld pakken med et bidrag på 20.000 kr.,Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt formandsbeslutning om bevilling på 20.000 kr. til Spil Dansk Dagen.
Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:00 PM